Inventera ängsskära i Västmanland!

Svenska Botaniska Föreningen utsåg ängsskära till årets växt 2008. Arten är så ovanlig att det är spännande att också få ökad kunskap om dess förekomst i Västmanlands län. Botaniska föreningen i Västmanlands län har därför beslutat att gå ut med detta upprop.

Ängsskära

Ängsskära växer i brynmiljöer i anslutning till rikare lövskogar. Den är ståtlig eller mer en halvmeterhög. Blommorna kan i sällsynta fall vara vita. Den börjar blomma i andra hälften av juli. Augusti är därför den lämpligaste månaden att inventera artens förekomst.

Den enda sammanställning som gjorts av arten i länet är redovisad i Västmanlands Flora (Ulf Malmgren, 1982). Där anges arten från 36 lokaler.

I Västmanlands flora uppges arten förekomma i alla kommuner förutom Fagersta, Skinnskatteberg och Köping. Förhoppningen är att få en heltäckande bild av ängsskärans nuvarande förekomst i länet. Det är också värdefullt att få uppgifter om hur stora bestånden är, till exempel antalet blommande exemplar. Ökar eller minskar ängsskäran i länet?  Uppgifter, såväl positiva som negativa från de ängsskäralokaler som anges i Västmanlands flora är därför av stort värde.

Karta över observationer av ängsskära i Artportalen.

Du kan rapportera dina fynd av ängsskära direkt på Artportalen och rapporteringssystemet för växter. Vill du hellre skicka in dina uppgifter via vanlig post, går det också bra. Skicka då din rapport till undertecknad.

, 021-35 57 58
Håkantorpsgatan 9
724 76 Västerås