Blåsippan

Två gånger per år ger föreningen ut tidningen Blåsippan som går till föreningens medlemmar. Här nedan kan du ladda ner äldre nummer och se innehållsförteckningarna för alla nummer:

Nr 2-2022
3 Det blev ett riktigt bra floraår
4 Svamputfl ykt i Kolarbyn
6 Överraskande fynd av kärrkantarell
7 Varje växt är vacker på sitt sätt
8 Vi upplever natur, har kul och lär mycket av
varandra när vi inventerar länets flora
10 Uppdrag: Atlasruta 10F8j 2022
12 Flower Meet 2022
22 Mest rapporterade kärlväxter 2022
23 Kärrspira årets växt 2023
24 Lika som bär: Lingon och mjölon
26 Vild eller inte? Humle i Västmanlands län
30 BioBlitz Västmanland 2023 i Köping
32 Svårt att se sig mätt på guckusko
35 Häng med på Flower afterwork!
36 De vilda blommornas dag:
Lönnbromossen visade all sin prakt
38 Floraväkteri i slottsmiljö
42 Ängar och slåtter på årets höstmöte
43 Gammal rågform från Arboga
44 Bärmålla på Karelberget
46 Sanddådra återfunnen efter 39 år
48 Under luppen: Dennis Nyström
50 FOTOsyntesen
51 Föreningsinformation

Nr 1-2022
3 Naturen och vi behöver varandra
4 Grönpyrola årets växt 2022
5 Trollskägg gjorde grankotte till igelkott
6 Samarbete bakom upptäckt och räddning av Karlbergsskogens fyrflikiga jordstjärnor
8 Grusvägar och parkeringsfickor kan bjuda på spännande rymlingar från trädgårdar
10 Först förstod jag inte ett barr, men insåg snart att jag hittat länets första kustgran
12 Länsstyrelsen i kampen mot invasiva arter: ”De senaste åren har vi växlat upp”
15 Nationellt utdöda Arbogaväxter
16 Tio år med okända gula blommor
22 Misteln i Arbogatrakten
24 Gemensamt arrangemang lockade naturintresserade till Södra Björnö
28 Länsinventeringen av kärlväxter
33 Årsmöte parken i Kolbäck
34 Pyrolor i Västmanland
44 Under luppen: Gunnar Björndahl
46 Kluringen
47 Föreningsinformation

Nr 2-2021
3 Upplevelserikt att bota växtblindhe
4 Tibast – årets växt 2021
5 Ut och leta grönpyrola 2022
6 Fyra minstingar bland våra orkidéer
12 Skogen är vårt hem
15 Bioblitz Västmanland 2022
16 Bitterfibblorna jämte syltågen vid Hjälmare docka
20 Aggregat – klokt val i knepiga lägen
21 Gå med i vår Facebookgrupp!
22 Vem räddar bymållan?
24 Smultronklöver åter vid Asköviken
26 Efterlängtat årsmöte och rika stadsmiljöer en vacker sensommardag i Arboga
29 Nya förmågor i styrelsen
30 Järnvägar också – boerstånds i länet
32 Ormbunkshybrid funnen på Björnö
34 Blåbär-lingonhybriden i Arbogatrakten
36 En lyckad dag i Tidörutan
39 Vad vill du läsa om i nästa Blåsippan?
40 Målsjömossens svampar drog publik
42 Boktips: Karlfeldts vilda flora
43 Medlemsenkäten: Så här tycker ni som svarade
44 Välkomna fynd av vit kattost
47 Unik blomsterprakt på Suraborgen
48 Skärblära – en sällan skådad hybrid
50 FOTOsyntesen
51 Föreningsinformation

Nr 1-2021
3 Natur att njuta, vårda och försvara
5 Stor seger för liten blåklocka
6 Fokusarter i Västmanlands län 2021
9 Hassel tidig med blomningen
10 Tema mistel
23 Spana efter nålfruktsmossor
24 Länsinventeringen – en statusrapport
28 Tema lavar
43 Unikt fynd av praktskål
44 Sök floraväktarlokaler i Artportalen!
46 Hjärtstilla höjde pulsen på Långholmen
50 Förbisedd sotsvamp på vass
51 Överraskande vinterfynd vid Galten
52 Under luppen: Eva-Lena Bjursten
54 Rapportera tibast – årets växt 2021
55 Om föreningen


Blåsippan 2020-2 (pdf-fil) Nr 2-2020
3 2020 – friluftslivets år
4 Årets växt 2020 – balsaminer
7 Planera för tibast – årets växt 2021
8 Ny rödlista ger nya prioriteringar
25 Vill även du bli fl oraväktare?
25 Floraväktare = miljöhjälte
26 Fem förrädiska frestelser
32 Gullhavre äntligen åter i länet
34 Årsmötesutfl ykt i Salas kalkrika marker
38 Grusbräcka på Västerås bangård
40 Varningstriangel i Artportalen
43 Fältguide om ängssvampar
44 Ut och inventera åkerogräs
47 Spännande svampfynd i november
49 FOTOsyntesen
51 Om föreningen
51 Återkommande citerade källor
Blåsippan 2020-1 (pdf-fil)
Nr 1-2020
3 Naturen är fortfarande öppen
4 Frågor och svar om programmet
5 Pressa växter - varför då? Och hur?
6 En helg med backsippa och mosippa
11 Sötbjörnbär funnen i länet
12 Möte med skogsfrun
13 Tickor kan skänka glädje som blir till naturreservat
16 Årets växt: Balsaminer
18 Tidig blomning av mistel i år
20 En utmaning att hitta rökpipsvamp
22 Strandskräppa ny för Västerås kommun
24 Gullpudrade möten med mild mystik
26 Nordbräken versus lundbräken
32 Bär eller frukt?
33 Ett urval av länets vilda bär och frukter
44 Rapportera pilblad
46 Håll utkik efter toppfrossört
48 Svart vårskål bjöd på överraskning
48 Nu är den här - Rödlistan 2020
49 FOTOsyntesen
50 Kluringen
51 Om föreningen
51 Återkommande citerade källor
Blåsippan 2019-2 (pdf-fil)

Nr 2-2019
3 Ordföranden har ordet
3 Kallelse till årsmöte
4 Jakten på slöjstinksvampen
6 Årets växt
7 Skånefibbla funnen på Ängsö
8 Länets första parkhattmurkla
9 Sällsynt färgglada svampfynd
10 Närkebesök inom länets gränser
12 Svampar till glädje och till bords
15 En av skogens allra vackraste vita
15 Höstmöte
16 Känner du igen vinterns knoppar?
21 Kärlkryptogamerna skriver historia
22 Fräknar i Västmanlands län
37 Överraskande fynd av tjockhorn
38 Under luppen: Jorma Kortelainen
39 Västmanlands vilda växter på Facebook,  
40 FOTO syntesen
42 Kluringen
43 Om föreningen


Blåsippan 2019-1 (pdf-fil)

Nr 1-2019
3 Ökat intresse för vilda växter
3 Program hösten 2019
4 Sankt Pers nycklar överraskar
6 Björnövandring i ett hav av vårarv
8 Nya fynd av slåttergubbe 2019
10 Mellanlummer - ny art för länet
11 WebbGIS
12 Rosenrips ny art för Västmanland
14 De vilda blommornas dag
16 Givande inventeringsdagar i Norberg
19 Vilda växter i Västmanland
20 Markernas märkliga murklor
33 Länsinventering - halvtid 2019
34 FOTOsyntesen
36 Tina Nordberg under lupp
38 Kluringen
39 Om föreningen

Blåsippan 2018-2 (pdf-fil)

Nr 2-2018
3 Ledare
4 Gul rotskål nu hittad i Västmanland
5 Vilka lärkar har vi i Västmanlands län
7 Larix - lärkar
8 Naturvärden knutna till lärk
10 Gulkämpar uppvisar stora bestånd
13 Uppdrag: Bastnäsfältet
14 Svamputflykt i Salaskogarna
16 Många fynd på Flower Meet
18 Botanikdagarna 2018
26 Här genomförde vi Botanikdagarna
28 Norberg
36 Hälleskogsbrännan
44 Ängsö
52 Hur noggrann är GPS:en
54 Under luppen: Kajsa Wejryd
56 FOTOsyntesen
58 Kluringen
59 Om föreningen

Blåsippan 2018-1 (pdf-fil)
Nr 1-2018
2 Program 2018
4 Vårens tidiga entusiaster
15 Rapportera på rätt taxonomisk nivå
16 Årets växt 2017 - trolldruvor
17 Årets växt 2018 - gullpudror
18 Smalruta blev glansruta
19 Floraväkteri i Västmanland 2017
20 Ibland blir det annorlunda
22 Imponerande mångfald i Vedby hage - även av svampar
30 Lite mer om vetenskapliga namn
32 Intensiv sökning då baltisk daggkåpa blev ny art för Västmanlands län
37 FOTOsyntesen
38 Ögongodis från svampriket
40 Kenneth Nordberg under lupp
42 Kluringen
43 Om föreningen
Blåsippan 2017-2 (pdf-fil)
Nr 2-2017
2 Innehåll
3 Forskningsresultat i brandområdet
4 Kallelse till årsmöte
4 Artrik svamputflykt i strålande höstsol
8 Länsinventeringen av kärlväxter
13 Ny kartfunktion i Artportalen
13 Lite latin till husbehov
14 Årets nykomlingar i Västmanland
16 Bildskatt i Artportalen
18 Så räddar vi fältgentianan i Skogsmuren
21 Gentianor i Västmanlands län
25 Naturkarneval i Brasilien
26 Lummerväxter i Västmanlands län
32 Som svampar ur jorden
36 Vad är ett taxon?
38 Berit Rodling-Martinsson under lupp
40 FOTOsyntesen
42 Kluringen
43 Om föreningen
Blåsippan 2017-1 (pdf-fil)Nr 1-2017
2 Innehåll
3 Botanikdagarna 2018 i Västmanland
3 Välkommen till höstens aktiviteter
4 Västerås stad kämpar mot jätteloka
5 Förbud mot att sprida invasiva arter
6 Inventeringsläger i Riddarhyttan
8 Inventering av länets ängssvampar
10 Gräsens 15 i topp i länet
12 Gullvivans många lokala namn
13 Den botaniska skattkammaren
14 Skogsnattviol och ängsnattviol
18 Validering av kärlväxtfynd
20 Pressa växter – varför och hur?
22 De vilda blommornas dag
25 Boktips
26 När blommar det?
27 Bli fenologiväktare
27 Rapport från årsmötet
28 Alltid lika spännande daggkåpor
30 Floraväkteriet firar 15 och 30 år
32 Ovanligt tillgängliga strandängar
33 Årets växt
34 Inventering av två öar i Hjälmaren
36 Tommy Abrahamsson under lupp
37 FOTOsyntesen
38 Kluringen
39 Om föreningen

Blåsippan 2016-2 (pdf-fil)

Nr 2-2016
2 Innehåll
3 Vart har alla kor tagit vägen?
4 Aggregat nytt begrepp i Artportalen
5 Nya kärlväxter för länet 2016
6 Lista över nya kärlväxter 2016
8 Kort rapport om floraväkteriet 2016
10 Ännu ett rekordår för länsinventeringen
12 Kort om ormbunksväxter
13 Ormbunkarnas tio i topp i länet!
14 Ormbunkar i Västmanlands län
24 Guldkorn och invasiva arter i Virsbo
25 Smörbollsjakt i Norberg
26 Ny toppnotering för Vedby hage
27 Höstmöte besökte "Elden och skogen"
28 Under luppen: Per Jonsson
30 Svart trolldruva - årets växt 2017
30 Kluringen
31 Föreningen för dig med intresse för botanik i Västmanlands län

Blåsippan 2016-1 (pdf-fil)

Nr 1-2016
2 Innehåll
3 Artportalen - en riktig guldgruva
4 Program 2016
5 Artrik vinterbotanik på Björnön
8 Länsinventeringen av kärlväxter har klättrat över 100 000 fynd i Artportalen
10 Årets växt 2016 Smörbollar
12 Följ med ut i smörbollarnas marker
12 Scharlakansskål - en tidig färgklick
13 Sparsamt med fynd av ögonpyrola
14 Mossor från början
15 Uppskattad minikurs på Orkarmossen
17 Knäckepil blev grönpil
19 Jätteloka inventeras i Västerås kommun
20 Invasiva arter i Västmanlands län
24 Lavar från början
25 Lavutflykt till Lapplands naturreservat
27 Hassel bjuder våren i ett nötskal
27 Botanisera på Facebook
28 Bo Eriksson under lupp
31 Föreningen för dig med intresse för botanik i Västmanlands län

Blåsippan 2015-2 (pdf-fil)

Nr 2-2015
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
3 I brandens efterdyningar
3 Välkommen till höstmötet
4 Nya kärlväxter för länet 2015
7 Uppskattad tur på Jobso-rundan
8 Rekord för månlåsbräken i Vedby hage
9 Varierande naturtyper i Sala-trakten
10 Flower Meet 2015 räknade brandgynnade nävor och gjorde även många andra fynd
16 Svampar i brandområdet 2014-2015
19 Brandnäva ny art för Västmanland
22 Rödlistan 2015
24 Inventeringen av länets kärlväxter närmar sig 100 000 fynd i Artportalen
26 Gräskurs i Surahammar
27 Floraväktarutflykt till Lugndal
28 Artrikt på "Svampar från början"
30 Ögongodis i Engelska parken
30 Juvel i våra betesmarker
31 Kluring
32 Innehåll
Blåsippan 2015-1 (pdf-fil)

Nr 1-2015
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Välkommen till årsmötet
3 Ordförande har ordet
4 Inbjudan till inventering av svedjenäva 2015
5 Floraväkteri i länet
6 Mossor - lite om deras liv och leverne
8 Årets växt 2015 Ögonpyrola
9 Är kamomill en förbisedd art i länet?
10 Länsinventering av kärlväxter
12 Slåtterblomma årets växt 2014
14 Inventering i Norbergsrutan
14 Utflykt - Lavar från början
15 Svedjenäva i Västmanlands län 2014
17 Kluring
19 Program 2015

Blåsippan 2014-2 (pdf-fil)

Blåsippan 2014-2

 

Nr 2-2014
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Välkommen till höstmötet
3 Ordförande har ordet
4 De Vilda Blommornas dag
5 Vedby hage öster om Västerås
6 Upplänningarnas floraruta i Västmanland
8 Inventering av Adam och Eva i Västmanlands län 2014
11 Vår nya sekreterare
12 Floraväkteriets samordnarträff
14 Inventeringsläger i Norberg
15 Nya länsfynd i Artportalen
16 Program hösten 2014
16 Kluring

Blåsippan 2014-1 (pdf-fil)

Blåsippan 2014-1

 

Nr 1-2014
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Kallelse till årsmöte
3 Kärlväxter i Västmanlands län
5 Naturupplevelser i Fagersta
9 Blåklint årets växt 2013
10 Slåtterblomma årets växt 2014
10 Kryptogamutflykt 22 september
10 Kluringen
11 Bokade atlasrutor
12 Mosippa inventerad i länet 2013
14 Kan man äta sånt?
14 Gemensam inventering i Norberg i år
15 Floraväkteriet 2013
16 Program våren och sommaren 2014

Blåsippan 2013-2 (pdf-fil)

Blåsippan 2-2013

Nr 2-2013
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Välkommen till höstmötet
3 Ordförande har ordet
4 Botaniska föreningen på läger
5 Floraväkteriet i länet 2002-2012
7 Skärmstarr, en länsart i floraväkteriet
7 På kurs bland tåtlar, venar och rör
8 Birgitta – En svampentusiast!
10 Rapporter från De Vilda Blommornas dag 16 juni
11 De Vilda Blommornas Dag 2014
12 Program hösten 2013

Blåsippan 2013-1 (pdf-fil)

Blåsippan 1-2013

Nr 1-2013
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Årsmöte 2013
3 Ordförande har ordet
4 Blåklint – årets växt 2013
4 Kattfot - inventeringsresultat 2012
5 Nyfiken på Lars Löfgren
6 Länsinventering kärlväxter
7 Odla bajssvampar
8 Inventering av kärlväxter vintertid
9 Hampflockel
10 De Vilda Blommornas Dag firas den 16 juni!
11 Floraväktarna
11 Gemensamma inventeringsrutor 2013
11 Ulf Malmgren har avlidit
12 Program våren och sommaren 2013

Blåsippan 2012-2 (pdf-fil)
Blåsippan 2012-2

Nr 2-2012
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Ge bort medlemskap till någon du känner!
3 Ordföranden har ordet
4 Inventeringshelg i Kungsör
4 Nya krysslistor
5 Nya artnamn i Artportalen
7 Länsinventering - status
8 Två fynd Badelundainventering! Grusnejlika - Knippnejlika
9 Lilleputt röksvamp
9 Floraväktarna
10 Sjögullsbekämpning i Kungsörs kommun
11 Artportalen 2
11 Närkes flora på gång
11 Västmanlands svampar
12 Inventering i föreningsruta 18 augusti
12 BFiV:s program hösten 2012

Blåsippan 2012-1 (pdf-fil)
Blåsippan 2012-1

Nr 1-2012
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Kallelse till årsmöte 2012
3 Ordföranden har ordet
4 Knäroten i Västmanland - resultatet av riksinventeringen
7 Floraväkteriet 2011
9 Mitt smultronställe
10 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län
13 Pågående projekt
13 Kärlväxtinventering Önstensborg-Johannisberg-Lövudden
13 2012-års inventeringsruta i Kungsör
14 BFV:s program våren och sommaren 2012
15 Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län
15 En inventering av Badelundaåsens örtflora inleds!
16 Upprop kattfot

Blåsippan 2011-2 (pfd-fil)
Blåsippan 2011-2
Nr 2-2011
14 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
14 Inbjudan till höstmötet 2011
15 Ordföranden har ordet
16 Man ser vad man kan...
18 En vandring till Adam och Eva på Ängsö
19 Inventeringslägret 2011 var förlagt till Ängelsberg
21 De vilda blommornas dag i Västmanland
22 BFV:s program hösten 2011
Blåsippan 2011-1 (pdf-fil)
Blåsippan 2011-1

Nr 1-2011
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Kallelse till årsmötet 2011
3 Ordföranden har ordet
4 Intervju med Ulf Malmgren
5 Länsinventeringen av kärlväxterna
8 Kärlväxtfloran i Västmanlands län - Årsrapport 2010
10 Fler floraväktare behövs
11 BFV:s program för 2011
12 Knärot årets växt 2011
12 De vilda blommornas dag 2011

Kontaktblad 2010-2 (pdf-fil 5,9 Mb)
Kontaktblad 2010-02
Nr 2-2010
14 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
14 Inbjudan till höstmötet 2010
15 Ordföranden har ordet
16 Status för inventering av mistel i Västmanlands län
19 Inventering av backsippa
22 De vilda blommornas dag
23 BFV:s program för 2010
23 Upprop!
Kontaktblad 2010-1 (pdf-fil, 1,5 Mb)
Blåsippan 2010-1

Nr 1-2010
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Inbjudan till höstmötet
2 Föreningslogga
3 Ordförande har ordet
4 Aktiviteter som varit
5 Vill du vakta rara växter
6 Inventeringen av mistel i Västmanlands län
8 Inventeringen av gräsull i Västmanland
9 Det är spännande att inventera atlasrutor
11 BFV:s program 2010
12 Vilda blommors dag 2010
12 Backsippa årets växt 2010

Kontaktblad 2009-2 (pdf-fil)

Kontaktblad BFV 2-2009

Nr 2-2009
10 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
10 Inbjudan till höstmötet
10 Föreningslogga
11 Aktiviteter som varit
11 Exkursion till vårlökar 27 april
12 De vilda blommornas dag
12 Vandring i Norsa hagar i Köping
12 Vandring på ett industriområde
12 Vandring i Vedby hage
13 Floraväktarutflykt
15 Vårlökar i Västmanland 2009
17 Gräsull Eriophorum latifolium årets växt 2009
18 BFV:s program 2009
18 Mistelns förekomst i Västmanland
19 Inventering av kärlväxterna i länet
19 Boken Västmanlands flora

Kontaktblad 2009-1 (pdf-fil)

Kontaktblad 1-2009

Nr 1-2009
2 Botaniska Föreningen i Västmanlands län
2 Kallelse till årsmötet
2 Föreningslogga
3 Aktiviteter som varit
3 Boken Västmanlands flora
4 Ängsskäran i Västmanland
5 Inventera vårlökar i år
5 Gräsull Eriophorum latifolium årets växt 2009
6 BFV:s program för 2009
7 De vilda blommornas dag 2009
7 Mistelns förekomst i Västmanland
7 Inventering av kärlväxter i länet