Bokade atlasrutor för inventering av kärlväxter i Västmanlands län

Använda förkortningar på nedanstående karta visar vilka atlasrutor som var bokade vid senaste uppdateringen, den 9 november 2018. Kartan har framställts av Einar Marklund. Du bokar en ruta genom .

AHö = Anne Höglund, Köping
AJa = Anders Jacobsson, Uppsala
BFiV = Botaniska Föreningen i Västmanlands län
BEr = Bo Eriksson, Västerfärnebo
BHa = Britt Halling, Västerås
BSt = Bengt Stridh, Västerås
CFI = Christina Flint Celsing, Västerås
CMu = Christina Munkert, Uppsala
EMa = Einar Marklund, Surahammar
GAl = Gunilla Alm
HBe = Henrik Berg, Uppsala
JPe = Jan Pettersson, Kungsör
KBj = Karin Bjerner, Brinellskolan Fagersta
KNo = Kenneth Nordberg, Kolsva
KEk = Kjell Eklund, Västerfärnebo
KWe = Kajsa Wejryd, Uppsala
LBo = Lars Bohlin, Skultuna
LGu = Lasse Gustavsson, Köping
LNo = Lise-Lotte Norin, Surahammar
MRe = Markus Rehnberg, Västerås
MÅk = Michael Åkerberg, Bro
MTh = Mats Thuresson, Bålsta
SLa = Sören Larsson, Västerås
SHa = Susanna Hansen, Kungsåra
SÅk = Signhild Åkervall, Köping
SÖs = Staffan Öström, Västerås
TAb = Tommy Abrahamsson, Västerfärnebo
TSä = Tom Sävström, Surahammar
TÅk = Thommy Åkerberg, Skokloster
UBF = Upplands Botaniska Förening