Studiecirkel
Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län

Februari-Mars 2012

Beskrivning av studiecirkeln (revision 2012-01-24). Studiecirkeln bestod av fyra träffar.

Träff 1 - Lummerväxter - Korsblommiga

Presentation träff 1 (740 kB). 2012-02-16.

 

Träff 2 - Resedaväxter - Gentianaväxter

Presentation träff 2 (967 kB). 2012-03-01.

 

Träff 3 - Vattenklöverväxter – Korgblommiga

Presentation träff 3 (1 254 kB). 2012-03-13.

 

Träff 4 - Trebladsväxter – Gräs

Presentation träff 4 (2 172 kB). 2012-03-26.