Inventera vårlökar ur släktet Gagea

Vårlök

Våren 2009 satsade vi på att inventera vårlökar ur släktet Gagea. De är tidiga vårblommor som blommar i april-maj och som snart vissnar bort.  Den bästa tiden att inventera dem är därför när de blommar. I Västmanland är vårlök Gagea lutea och dvärgvårlök Gagea minima de vanligaste arterna. Betydligt sällsyntare är lundvårlök Gagea spathacea som är känd från en lokal i Kungs-Barkarö, Kungsör, och ängsvårlök Gagea pratensis som är påträffad på fem lokaler varav tre (Närlunda, Darsta, Köping) var aktuella vid utgivandet av Västmanlands flora 1982, men troligen finns det ännu oupptäckta lokaler av dessa arter. Rapportera dina fynd av vårlökar i Artportalen!

Observationer i Artportalen på karta:
Vårlök
Dvärgvårlök
Ängsvårlök
Lundvårlök

Vårlök Gagea lutea i beteshage på Dyudden, Gäddeholm, Västerås kommun, 19 april 2008. Foto Bengt Stridh. Klicka på bilden för att se en större bild.

Litteratur
Öland – lökarnas land. En beskrivning av sju arter i släktet Gagea. Ölands Botaniska Förening. Med bestämningsnyckel. Inga bilder.
Gagea. Vårlökar. Den virtuella floran. Med fotografier.
Bestämningsnyckel vårlökar. Den virtuella floran.
Lindman, C.A.M. 1917. Bilder ur Nordens flora. Beskrivning och färgteckningr av vårlök och dvärgvårlök.
Aronsson, Mora 2008 (rev). Gagea villosa. Luddvårlök. Faktablad. ArtDatabanken, SLU. Luddvårlök är hittills ej funnen i Västmanland.
Karlén, Lennart 2003. Ängsvårlöken i Järna. Ur Daphne. Bra tips om hur ängsvårlök växer. Anger att blomningstiden är 1-3 veckor senare än vårlök och dvärgvårlök.
Hylander, Nils 1953. Nordisk kärlväxtflora del I, s. 136-139. Utförlig beskrivning, inga bilder.
Ljungstrand, Erik 1994. Släktet Gagea (vårlökar) i Sverige. Vrivrånge 2/1994.
Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart 2003. Den nya nordiska floran, s. 706-707. Med färgteckningar.
Johansson, B.G. 1984. Bestämningsnyckel. Rindi.