Inventerarinformation för bil etc.

Här kan du ladda ner en Word-mall med inventerarinformation till din dator. Mallen kan du själv modifiera och lägga i bilen etc. när du är ute och inventerar. Informationen ser ut så här:

BFV logga

Jag heter xxx och inventerar kärlväxter inom ramen för projekt Västmanlands flora, som drivs av Botaniska Föreningen i Västmanlands län.
Vill Du mig något, eller står bilen i vägen, ring mig på telefon 0x-x.

Information om Botaniska Föreningen Västmanland finns på www.bfiv.se