BFiV kalendarium 2024

Kom ihåg att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

Förutom nedanstående punkter planerar vi även för ett antal AW (”after work”) där vi under sen eftermiddag – kväll på fredagar (troligtvis) gör kortare utflykter i framför allt Västeråstrakten. Plats och tid kommer att bestämmas med relativt kort varsel.

Onsdag 6 mars kl. 18-19.30
Invasiva arter

Zsombor Károlyi, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland föreläser om invasiva främmande arter - ett växande problem i våra tätorter, infrastruktur och trädgårdar. I Västmanland förekommer ett antal problematiska växter med olika utbredning och förutsättningar. Vad är det som gäller kring invasiva arter, hur påverkar de vår inhemska flora och fauna, och vad kan vi göra åt problemet? Vi lämnar gott om tid till frågor och diskussioner.

Plats: Hörsalen Stadsbiblioteket Västerås.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Botaniska Föreningen i Västmanlands län, Koloniträdgårdsförbundet, Västerås Trädgårdssällskap, Mälardalskretsen av Trädgårdsamatörerna, Västerås Allmänna Villaförening, Studiefrämjandet Uppsala Västmanland.

 

Lördag 9 mars kl. 15.00- ca 18.00
Årsmöte i Västerås

Sofia Lund, Svenska Botaniska Föreningen, håller föredrag om Floraväktarna.

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som på ideell bas är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. Genom regelbundna rapporter om arternas numerär är det möjligt att följa deras utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet.

Information om
- Årets växt.
- Länsinventering av kärlväxter.
- Floraväkteri.
- Bioblitz Västmanland 2024.

Årsmötet hålls hos Studiefrämjandet i Västerås, Pilgatan 8C. Det är ont om parkeringsplatser för bil. Ett alternativ kan vara parkering vid närbelägna COOP.

 

Lördag 13 april kl. 15.00 – senast 18.00 (OBS! Nytt datum och tid)
Vårlökar i Västerås

Vi spanar in vårlökar och andra vårblommor. OBS! Nytt datum och tid på grund av betydligt bättre väderprognos på lördag än på söndag.

Vi startar vid Falkenbergska kvarnen, Västerås. Där finns betalparkeringar på gatan ner till och intill Falkenbergska kvarnen.

Ledare .

Söndag 21 april kl. 14.00 - ca 16.00
Bombmurkla i Surahammar
Vi besöker en lokal för den sällsynta och fascinerande svampen bombmurkla, där även kamstjärna (fjolårs) kan ses.

Avfärd från Stenhuset, Ekängsvägen 5, Surahammar, kl. 14.00.

Ledare


Tisdag 30 april - Onsdag 1 maj
Vårkollen

Svenska Botaniska Föreningen vill att du går ut kollar några vårtecken och rapporterar dem till www.vårkollen.se.

 

Fredag 10 maj kl. 16.45 - ca 18.30

Inventering slåtteräng vid Vallby friluftsmuseum.

2023 fann vi 104 arter under tre inventeringar. Vi den första inventeringen 12 maj 2023 fann vi 48 arter. Kommer vi att finna några nya arter i år? Följ med och var med och leta nya arter.

Vi samlas kl.16.45 vid entrén till Vallby friluftsmuseum. Grindarna stängs kl. 17.00.

Ledare .

 

Onsdag 22 maj kl. 17.00 (från Västerås)
Floraväktarutflykt till Salakalken, Biologiska mångfaldens dag

För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet.

Hällebräcka, majviva, mosippa etc. möjliga arter att eftersöka på Salakalken. Samåkning från Västerås från bilparkeringen vid Apalby, Vasagatan 79, avfärd 17.00. På plats i Sala utgår vi från Finntorpsvägen, där det finns små parkeringsfickor intill vägen, se denna kartlänk. Vi startar utflykten på plats i Sala ca 17.30.

Ledare .

 

Söndag 2 juni 10.00 - ca 15.00
Inventering atlasruta 11G2c och 11G2d i Hallstahammar kommun.

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Det är ont om lämpliga platser att träffas i rutan, men hittade en avfart till en åker OSO Nogsta som vi förhoppningsvis kan använda som startplats, se bifogad fil. Den ligger fågelvägen 3,8 km NNO om Odensvi kyrka, som Eniro tycker att man ska åka via om man kommer från Västerås.

Ledare och .

 

Onsdag 5 juni - Torsdag 6 juni
Försommarkollen

Svenska Botaniska Föreningen vill att du går ut kollar några försommartecken och rapporterar dem till www.försommarkollen.se

 

Lördag 8 juni
BioBlitz, Salakalken

Denna lördag har du ett gyllene tillfälle att lära om biologisk mångfald under en BioBlitz på Salakalken, som du inte får missa. Det är Västmanlands tredje BioBlitz. Den första hölls ifjol på södra Björnö, med ca 150 deltagare och den andra i Norsa hagar, Köping, med ca 100 deltagare. Det är därmed det största enskilda  evenemang som BFiV är med i. Vi hoppas att se många av våra medlemmar på plats i Norsa.

Du kan under dagen träffa botaniker, ornitologer, entomologer och många andra naturintresserade. Kom och var med hela dagen eller bara en stund.
Samarrangemang med flera andra föreningar och Studiefrämjandet.

Mer info om program och aktiviteter kommer senare.

Onsdag 12 juni kl. 14.00
Vi gör en ny vandring i en annan miljö än förra gången. Samling vid Kokpunkten/Actionbadet onsdagen 12 juni kl 14. Vi går tillsammans i den lilla skogen vid Notudden. En del inventeringar har gjorts.

Tid ca 1,5-2 timmar inkl paus för fika (tas med).
Vi hjälps åt. så ta också med en flora och kanske en lupp. 

Alla är välkomna!

Sammankallande Sylva Arnell.

Söndag 16 juni
Vilda blommornas dag

Hålls på olika orter i länet.

Arboga kl. 10.00 och kl. 15.00
10.00 med start vid parkeringen vid Åbågens vårdcentral, och 15.00 vid Högsta koloniområde - samling vid parkeringen där. Ledare

Köping. Norsa hagar, kl. 10.00 - ca 12.00
Vandring i lugn takt i Norsa hagar, Köping, 10.00 - ca 12:00. Bekantar oss med vanliga och ovanliga växter och även någon som är rödlistad. Vi avslutar vandringen vid natursköna Norra torpet där det finns möjlighet att beskåda en örtagård med krydd- och medicinalväxter. Ta gärna med fika. Samling för samåkning vid Tunadalsparkeringen 09:45 och kl 10:00 Norsa hagar.
Ledare Per Jonsson, 076-942 11 47.

Sala
Samling: Mikaelsgården, Sala kl 14.00.

Surahammar, kl. 13.00-
Vi gör ett besök i skog och mark väster om Gunnilbokorset.  Området präglas av tiden då kor betade fritt på skogen. Vi går på gamla Naddtorpsvägen där vi bland annat letar efter en av "årets växter", brunklöver. Samling vid Stenhuset i Surahammar 13.00.

Västerås, Ängsö, kl. 10.00-ca 12.00.
Floraväkteri tillsammans där speciellt letar efter den vackra backklöver (utsedd som Årets växt av Svenska Botaniska Föreningen) som finns på många platser på Ängsö.

För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Under turen visas hur floraväkteriet går till vid växtplatser för rödlistade arter och du får möjlighet att hjälpa till.

OBS! Det är en cykeltur, ca 8 km, så ta med egen cykel.

Start från liten bilparkering öser om huvudvägen, mitt emot vägen till Berg.

Ta med eget fika. Ledare

Lördag-söndag 6 – 7 juli
Flower Meet i Köping och Hallstahammar kommun

Inventering atlasruta 11G2c och 11G2d i Köping och Hallstahammar kommun. Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Gemensam middag på kvällen. Det går även att vara med en av dagarna. Det blir ingen övernattning i år då alla boende var fullbokade av Summer Meet och andra evenemang.

Ledare Bengt Stridh och Gunnar Björndahl.

Anmälan görs till .

På lördag startar vi kl. 10.00 från Nogsta gård. Återkommer med info om samlingsplats etc till anmälda.

 

Fredag 9 augusti kl. 16.45-18.30

Inventering slåtteräng vid Vallby friluftsmuseum. Vi samlas kl.16.45 vid entrén till Vallby friluftsmuseum. Grindarna stängs kl. 17.00.

Ledare .

 

Lördag 10 augusti
Hälleskogsbrännans dag. Arrangeras av länsstyrelsen, med deltagande från BFiV.


Söndag 18 augusti 10.00 - ca 15.00
Inventering atlasruta 11G2c och 11G2d i Hallstahammar kommun.

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Info om samlingsplats kommer senare.

 

Söndag 8 september
Svamputflykt

Mera info kommer senare samlingsplats etc.

Ledare

 

Söndag 20 oktober kl. 15.00 – ca 18.00
Höstmöte Studiefrämjandet, Västerås

Mera info kommer senare.