2

BFiV kalendarium 2021

Kom ihåg att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

 

Söndag 9 maj kl. 10.00-
Inventering atlasruta med UBF

Upplands Botaniska Förening (UBF) har en atlasruta i Västerås som de ska inventera på söndag, 9 maj. Finns chans att haka på även för medlemmar i vår förening. Här är deras inbjudan:

Ta chansen att blicka utanför Upplands gränser och följ med på en kul och lärorik inventering ruta i Västmanlands floraprojekt! Det är ett utmärkt sätt att lära sig mer om floran för den som redan har en viss erfarenhet. Vi kommer att besöka rutan vid tre tillfällen: sö 9 maj, sö 4 juli och sö 15 augusti. Henrik Berg håller i inventeringarna. Rutan (10G9h) är belägen SV om Västerås i ett vackert och omväxlande mälar-landskap med odlingslandskap, ädellövskog och strandängar kring Tidö slott och Asköviken. Vi håller på hela dagen så ta med mat, fika och lämplig klädsel. Det kan bli varmt så glöm inte vatten.

Samling vid Länsstyrelsen i Västerås kl. 10.
Anmälan till Henrik Berg senast två dagar före: 070-940 62 88 eller

 

Lördag 22 maj kl. 10.00 - ca 12 
Björnövandring   

Den biologiska mångfaldens dag, instiftad av FN. Start från parkeringsplatsen vid vändplan på södra Björnö, Västerås. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Anmälan önskas, så att vi kan begränsa gruppstorlekarna till högst 8 personer per grupp.

Ledare: Bengt Stridh och Gunnar Rosén.

 

Fredag 27 maj kl. 10.00 - 
Möte med länsstyrelsen angående åtgärder för mosippa

Syftet är att vi ska titta på några förekomster av mosippa i Salbohed och diskutera lämpliga åtgärder, som vi sedan ska försöka tillämpa på våra mosippslokaler. Dels i vår förening genom vårt floraväkteri, dels genom länsstyrelsen i det åtgärdsprogram som finns för mosippa.

Anmälan till  .

 

Fredag 4 juni kl. 10.00-14.00 (OBS! Nytt datum)
Åsön, Hjälmaren

För att leta efter rutlåsbräken. Det är den lokal i länet där den rödlistade rutlåsbräken senaste sågs i ett exemplar 2011. Vi lånar en båt på Ålhammarsudde och ror ut till ön. Det är en knapp km rodd, beroende på var vi kan låna en båt. Max 4 deltagare.

Anmälan till ledare , 0705-32 30 67. 

 

Lördag 5 juni kl. 10.00-12.00
Floraväkteriutflykt. Åsstarr-frösöstarr Heby-Enköping

Vi samlas på parkeringen till Hårsbäcksdalens naturreservat, söder om Heby, för att först titta på åsstarr och frösöstarr (kl. 10-12) och för de som vill sedan försöka hitta nya lokaler för åsstarr och frösöstarr i Heby och Enköpings kommuner.  Ett bra tillfälle för oss i Västmanland att lära oss dessa arter, som vi sedan kan försöka finna i Västmanland.

Samarrangemang med Botaniska Sällskapet i Stockholm och Botaniska Föreningen i Västmanlands län.

Anmälan till , eller SMS till 0702-31 77 85 senast torsdag 3 juni.


Lördag 12 juni kl. 10.00-ca 14.00
Rödlistade arter vid Ängsö prästgård, Västerås kommun

Vid ett tidigare besök i år påträffades bland annat de rödlistade backsippa (VU), flentimotej (NT) och vårstarr (NT) vid ett besök på Ängsö prästgård. I en betesmark noterades 770 ängsvårlök, som därmed är en av rikaste lokalerna i länet för den. Under senare år har även de rödlistade backklöver (NT), ljus solvända (NT) och backtimjan (NT) rapporterats i området. Det finns också äldre fynd av riddarsporre (NT), gullklöver (NT), etternässla (NT) och säfferot (NT).

Vi letar speciellt efter de rödlistade arterna och diskuterar lite vad det innebär att vara en floraväktare. Läs mer om floraväkteri hos Svenska Botaniska Föreningen. Vi kan säkert också förvänta oss en mycket artrik flora och en smula exotisk för att vara i Västmanlands län, med arter som har sin huvudutbredning i sydöstra delen av länet. Fårbeteshagen där backsippa påträffades är enligt uppgift ännu obetad så där finns chans till intressanta noteringar.

Start 10.00 från Ängsö prästgård. Ägarna Pär och Ingrid Rostad bor på gården och är även medlemmar i föreningen. De ger anvisningar om var vi kan parkera på gården. Följ vägen strax norr om Ängsö slott som går norr om Ängsö kyrka och fortsätt en knapp kilometer till vägens slut. Här är en länk till Eniros karta.

Avslutning ca 14.00.

Kom ihåg att ta med fika.

Ledare .

 

Söndag 20 juni kl. 14.30 - ca 17.00
De vilda blommornas dag

Välkommen till en lätt vandring på Ängsö, Västerås, med en mycket rik flora av kärlväxter.


Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland. Följ med på en vandring du med!
Detta är ett nordiskt arrangemang initierat av de botaniska föreningarna i Norden.


Ta med fika.

Samling vid parkeringsplatsen söder om bron till Ängsö. Därifrån åker vi troligen vidare till annan plats på Ängsö. Var det blir bestäms efter rekning på lördag.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Ledare och Ingrid Åkerman, Naturskyddsföreningen.

 

Söndag 4 juli kl. 10.00-
Inventering atlasruta med UBF

Upplands Botaniska Förening (UBF) har en atlasruta i Västerås som de ska inventera på söndag 4 juli. Finns chans att haka på även för medlemmar i vår förening. Här är deras inbjudan:

Ta chansen att blicka utanför Upplands gränser och följ med på en kul och lärorik inventering ruta i Västmanlands floraprojekt! Det är ett utmärkt sätt att lära sig mer om floran för den som redan har en viss erfarenhet. Vi kommer att besöka rutan vid tre tillfällen: sö 9 maj, sö 4 juli och sö 15 augusti. Henrik Berg håller i inventeringarna. Rutan (10G9h) är belägen SV om Västerås i ett vackert och omväxlande mälar-landskap med odlingslandskap, ädellövskog och strandängar kring Tidö slott och Asköviken. Vi håller på hela dagen så ta med mat, fika och lämplig klädsel. Det kan bli varmt så glöm inte vatten.

Samling vid Länsstyrelsen i Västerås kl. 10.
Anmälan till Henrik Berg senast två dagar före: 070-940 62 88 eller

Måndag 12 juli kl. 10.00 - ca 14.00 (NYTT DATUM!)
Utflykt till och inventering av hagmark i Österflena

I Österflena i Skinnskattebergs kommun, 3 km öster om Gunnilbo och norr om Flenasjön finns en stor, gammal beteshage, med nötbete som vår värd Kajsa Wejryd vill ha hjälp att inventera.

Infart vid skylt Österflena. Ta sedan till vänster och åk knappt 1 km längs Flenasjöns norra sida. Parkering vid en skogsbilväg som går norrut. Ingång i hagen vid en stätta. I hagen finns nötkreatur. Inga hundar är tillåtna i hagen.

Vår värd Kajsa har bland annat sett backnejlika, jungfrulin, nattviol och förr kattfot i den fina hagen. Sveaskog har i vinter röjt bort barrträd i hagen. Månlåsbräken är tänkbar och en art vi ska leta efter.

Ta med eget fika.

Ledare .

 

Söndag 15 augusti kl. 10.00-
Inventering atlasruta med UBF

Upplands Botaniska Förening (UBF) har en atlasruta i Västerås som de ska inventera på söndag. Finns chans att haka på även för medlemmar i vår förening. Här är deras inbjudan:

Ta chansen att blicka utanför Upplands gränser och följ med på en kul och lärorik inventering ruta i Västmanlands floraprojekt! Det är ett utmärkt sätt att lära sig mer om floran för den som redan har en viss erfarenhet. Vi kommer att besöka rutan vid tre tillfällen: sö 9 maj, sö 4 juli och sö 15 augusti. Henrik Berg håller i inventeringarna. Rutan (10G9h) är belägen SV om Västerås i ett vackert och omväxlande mälar-landskap med odlingslandskap, ädellövskog och strandängar kring Tidö slott och Asköviken. Vi håller på hela dagen så ta med mat, fika och lämplig klädsel. Det kan bli varmt så glöm inte vatten.

Samling vid Länsstyrelsen i Västerås kl. 10.00.
Anmälan till Henrik Berg senast två dagar före: 070-940 62 88 eller

 

Söndag 22 augusti
Årsmöte och utflykt i Arboga.

14:00   Samling i den västra delen av parkeringen i anslutning till ICA/Willys i hörnet Kapellgatan/Gråmunkegränd i Arboga, infart från Centrumleden, se karta.
             Eva-Lena Bjursten möter upp och tar en utflykt i stadsmiljö och vidare promenad längs Arbogaån.
15:45   Återsamling vid parkeringen om någon endast kommer till årsmötet.
16:00   Årsmöte i Stekaren, Dragmansgatan 6 (se karta), föreningen bjuder på lätt förtäring.

 

Lördag 28 augusti kl. 10.00-14.00 (OBS! Nytt datum)
Floraväktarutflykt – Jakt på orkidén knärot

Knärot är rödlistad som sårbar (VU) och är en signalart som för äldre barrskog med lång kontuitet, som även kan ha andra värden. Vi börjar med att träna upp blicken på en lokal med goda koordinater norr om Tärna. Därefter satsar vi på att försöka återfinna några lokaler längre norrut, som inte besökts under de senast 20 åren och som har koordinater ±100 m, vilket blir lite mer utmanade. Men mycket värdefullt om vi kan pricka in någon-några av dessa lokaler. Då lokalerna ligger utspridda kommer det att bli en del biltransfer mellan lokalerna.

Start från Tärna kyrka kl. 10.00. Kyrkan ligger strax söder om riksväg 70 mellan Sala och Fjärdhundra.
Avslutning ca kl. 14.

Anmälan till , som är ledare. Senast fredag kl. 12 så att fika hinner ordnas. Föreningen brukar bjuda på fika vid floraväktarutflykterna. Ska försöka att ordna något matigt tilltugg, men ta med egen dryck.

Alla medlemmar är välkomna, oavsett om du är floraväktare eller inte.

 

Lördag-söndag 4-5 september
Lavexkursion på Ängsö

Svensk Lichenologisk Förening har en höstexkursion på Ängsö helgen 4-5 september. Det är OK för medlemmar i vår förening följer med, då vi räknar med att ingen behöver övernattning på Ängsö.

Mera info finns här: Höstexkursion till Engsö 4-5 september 2021 – SVENSK LICHENOLOGISK FÖRENING (lavar.se) och Vårexkursion till Engsö 23-25 april 2021 – SVENSK LICHENOLOGISK FÖRENING (lavar.se)

Anmälan görs till martin.westberg@em.uu.se . Ni kan bortse från att anmälningstiden gått ut. Ska man bara följa med på exkursioner utan att övernatta går det bra att anmäla sig även senare. Ta chansen att lära mer om lavar från kunniga lavkännare!

 

Söndag 12 september kl. 10.00-14.00 (OBS! Nytt datum)
Svamputflykt

Samling: Vid före detta Konsum mittemot Vita skolan i Ramnäs.
Klockan 10.00 för gemensam färd till svampskogen.
Vi kommer att hålla till vid Målsjömossen/Målsjöberget på skogen mellan Ramnäs-Gunnilbo.
Området är omväxlande med flera olika biotoper såsom barrblandskog, sjöstrand och granskog, mm.
Vi kommer att titta på både matsvamp och nördsvampar, bland annat taggsvampar, musseroner, vedsvampar och annat spännande.
Vi ska:
- titta på de svampar vi hittar och prata om ätbarhet och gifter.
- lägga vikt på att det är lika viktigt (om inte viktigare) att lära sig giftiga som ätliga arter.
- lära oss lite grundläggande svampkunskap och hur man skiljer på de olika huvudgrupperna bland arterna.
Ta med svampkorg, kniv och svampbok om du har. Man ska inte samla svamp i plastkassar.
Området är lättgånget, men utrusta dig med grova skor eller kängor.
Glöm inte matsäcken!
Och så tänker vi på att hålla avstånd.
Medverkande : Tom Sävström, Lars Bsenko och Tina Nordberg.
Frågor till: Tina Nordberg 070–3031610

 

Söndag 31 oktober
Höstmöte

Plats och tid meddelas senare.