BFiV kalendarium 2018

Samåk gärna - kontakta någon i styrelsen om du vill samåka! Glöm inte att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

Lördag 17 mars 2018. INSTÄLLD då det fortfarande är snö på marken. Vi återkommer med datum för en vårexkursion istället.
Vinterbotanik vid Åholmen.

Vi tittar på träd, buskar och kärlväxter. Vilka går att identifiera under vintern? Vi lär av varandra. Ta gärna med "Träd och buskar vintertid" utgiven av Fältbiologerna om du har den. Titta även på webbsidan Träd och större buskar - Vinterknoppar (Virtuella floran). Det finns även en dansk bok som heter Vinterbotanik.

Plats: Åholmens naturpark och Bondholmen, norr om Kvicksund. Samling vid Åholmens bilparkering.

Ledare: , 0705-32 30 67.

 

Söndag 25 mars. Kl. 15-18.
Årsmöte, med föredrag.

Vi får besök av Mora Aronsson från Artdatabanken som håller ett föredrag om invasiva arter. Begreppet invasiv har använts i allt större omfattning under senare år och syftar till införda arter med stark konkurrenskraft. Enligt EU ska en invasiv växt dessutom göra påtaglig skada på den biologiska mångfalden, vår hälsa eller ekonomin. EU-regler (förordning 1143/2014) gör det förbjudet att sprida eller gynna EU-listade invasiva främmande arter. Arterna får inte heller importeras eller exporteras. Från och med augusti 2017 omfattar EU:s lista 49 arter. Elva av dem har påträffats i Sverige. Jätteloka, jättebalsamin och smal vattenpest arter är funna i länet. Sidenört är tidigare rapporterad från Isätratippen, Sala. Blomsterlupin har funnits med som förslag till listan, men har avförts på grund av taxonomiska problem i bland annat Holland. ArtDatabanken kommer att ha ett särskilt uppdrag att validera fynd av arter som listas av EU.

Det blir som vanligt också information om

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgåstårta.

Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot Coop. Parkera bakom skolan.

 

Tisdag 22 maj 2018 kl. 18.00-20.30
Björnövandring

Vi hoppas på en fin vårkväll bland träd, buskar, blommor och fåglar. En lugn vandring där vi tar oss tid att titta på naturen. I år sker Björnövandringen på den biologiska mångfaldens dag. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Västerås.

Samling: Parkeringen vid Björnöbadet, mitt på Björnön i Västerås.

Ledare: , 0705-32 30 67 och Gunnar Rosén, Naturskyddsföreningen

 

Tordag 24 maj 2018 kl. 18.00-18.30
Guidning hällebräcka - en liten och sällsynt blomma

Länsstyrelsen guidar i Arboga, läs mer.

 

Söndag 17 juni 2018 kl. 14-17
Vilda blommornas dag. Vedby hagem Västerås.

Vi gör en kort vandring bland den rika floran i betesmarken Vedby hage. Det är en av de artrikaste betesmarkerna i länet, knappt 220 arter av kärlväxter har påträffats, däribland de rödlistade backsmörbomma, backtimjan, månlåsbräken och ängsskära. Vid besöket 2015 sågs 620 månlåsbräken, vilket är den högsta noteringen under 2000-talet i Västmanlands län. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Västerås.


Avfärd från Bryggaregården, Västerås, kl. 14.00.

Ledare: , 0705-32 30 67.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, BFIV, SBF och Studiefrämjandet.

 

Söndag 17 juni 2018 kl. 14
Vilda blommornas dag. Sala.

Avfärd 14.00 från Mikaelsgårdens parkering, Sala.

Ledare: , 0705-10 57 21

Arrangörer: Sala Naturskyddsförening, BFiV, SBF och Studiefrämjandet.

 

Söndag 17 juni 2018 kl. 12.30
De vilda blommornas dag vandring i den anrika byn Usträngsbo
.

Avfärd 12.30 från Stenhusets parkering, Surahammar.

Ledare: , 070-584 59 09.

Arrangörer: Ramnäs–Virsbo–Naturklubb, Naturskyddsföreningen i Surahammar, BFiV, SBF och Studiefrämjandet.

 

Söndag 17 juni 2018 kl. 10
De vilda blommornas dag vandring i
Norsa, Köping:

Samling 10.00 på Tunadalsparkeringen, Köping.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Köping, BFiV, SBF och Studiefrämjandet.

 

4-7 juli 2018
Botanikdagarna.

 

Söndag 8 juli 2018
Flower Meet 2018 i Sätra Brunn

Vi avslutar Botanikdagarna med ett Flower Meet i Sätra Brunn, där vi bjuder in deltagare i Botanikdagarna och övriga intresserade att vara med. Läs mer i bifogad fil.

Upplägget påminner om våra helgarrangemang, fast detta är under en dag. Vi delar in oss i grupper, med någon mer erfaren som ledare, och sedan vandrar vi runt i en 5x5 km och försöker hitta så många växtarter vi kan. Alla kan vara med, det brukar vara lärorika dagar där vi lär av varandra och så brukar vi få se platser som vi kanske aldrig besökt tidigare eller i vart fall inte botaniserat i tidigare. Det är spännande med nya platser och det brukar alltid bli en del intressanta fynd.

 

Lördag-Söndag 21-22 juli
Inventeringshelg

Vi delar in oss i grupper och inventerar i 5x5 km rutor. Alla är välkomna att delta oavsett tidigare kunskaper, vi delar in grupperna så att det finns någon erfaren i varje grupp.

Vi kommer att bo på Västerkvarns vandrarhem. Mera info kommer senare.

Arrangörer: och .

 

Söndag 23 september kl. 10-14
Svamputflykt
.

Samling: Mikaelsgårdens parkering, vid Kristina kyrka, Sala.

Ledare: .

 

Söndag 11 november kl. 15-18.
Höstmöte

Mera info kommer senare