BFiV kalendarium 2024

Kom ihåg att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

Förutom nedanstående punkter planerar vi även för ett antal AW (”after work”) där vi under sen eftermiddag – kväll på fredagar (troligtvis) gör kortare utflykter i framför allt Västeråstrakten. Plats och tid kommer att bestämmas med relativt kort varsel.

Onsdag 6 mars kl. 18-19.30
Invasiva arter

Zsombor Károlyi, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland föreläser om invasiva främmande arter - ett växande problem i våra tätorter, infrastruktur och trädgårdar. I Västmanland förekommer ett antal problematiska växter med olika utbredning och förutsättningar. Vad är det som gäller kring invasiva arter, hur påverkar de vår inhemska flora och fauna, och vad kan vi göra åt problemet? Vi lämnar gott om tid till frågor och diskussioner.

Plats: Hörsalen Stadsbiblioteket Västerås.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Botaniska Föreningen i Västmanlands län, Koloniträdgårdsförbundet, Västerås Trädgårdssällskap, Mälardalskretsen av Trädgårdsamatörerna, Västerås Allmänna Villaförening, Studiefrämjandet Uppsala Västmanland.

 

Lördag 9 mars kl. 15.00- ca 18.00
Årsmöte i Västerås

Sofia Lund, Svenska Botaniska Föreningen, håller föredrag om Floraväktarna.

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som på ideell bas är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. Genom regelbundna rapporter om arternas numerär är det möjligt att följa deras utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet.

Information om
- Årets växt.
- Länsinventering av kärlväxter.
- Floraväkteri.
- Bioblitz Västmanland 2024.

Årsmötet hålls hos Studiefrämjandet i Västerås, Pilgatan 8C. Det är ont om parkeringsplatser för bil. Ett alternativ kan vara parkering vid närbelägna COOP.

 

Söndag 14 april kl. 11.00 – ca 14.00
Vårlökar i Västerås

Vi spanar in vårlökar och andra vårblommor.

Info om samlingsplats kommer senare. Beroende på väderutvecklingen kan datumet eventuellt komma att justeras.

Ledare .


Tisdag 30 april - Onsdag 1 maj
Vårkollen

Svenska Botaniska Föreningen vill att du går ut kollar några vårtecken och rapporterar dem till www.vårkollen.se.

 

Onsdag 22 maj kl. 17.00
Floraväktarutflykt till Salakalken, Biologiska mångfaldens dag

För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet.

Hällebräcka, majviva etc. möjliga arter att eftersöka på Salakalken. Info om samlingsplats kommer senare.

Ledare .

 

Söndag 2 juni 10.00 - ca 15.00
Inventering atlasruta 11G2c och 11G2d i Hallstahammar kommun.

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Info om samlingsplats kommer senare.

Ledare med flera.

 

Onsdag 5 juni - Torsdag 6 juni
Försommarkollen

Svenska Botaniska Föreningen vill att du går ut kollar några försommartecken och rapporterar dem till www.försommarkollen.se

 

Lördag 8 juni
BioBlitz, Salakalken

Denna lördag har du ett gyllene tillfälle att lära om biologisk mångfald under en BioBlitz på Salakalen, som du inte får missa. Det är Västmanlands tredje BioBlitz. Den första hölls ifjol på södra Björnö, med ca 150 deltagare och den andra i Norsa hagar, Köping, med ca 100 deltagare. Det är därmed det största enskila  evenemang som BFiV är med i. Vi hoppas att se många av våra medlemmar på plats i Norsa.

Du kan under dagen träffa botaniker, ornitologer, entomologer och många andra naturintresserade. Kom och var med hela dagen eller bara en stund.
Samarrangemang med flera andra föreningar och Studiefrämjandet.

Mer info om program och aktiviteter kommer senare.

 

Söndag 16 juni
Vilda blommornas dag

Hålls på olika orter i länet.

Arboga
Info kommer senare

Köping
Info kommer senare

Surahammar
Info kommer senare

Västerås, östra Ängsö, kl. 10.00-ca 12.00.
Floraväkteri tillsammans där speciellt letar efter den vackra backklöver som finns på många platser på Ängsö.

För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Under turen visas hur floraväkteriet går till vid växtplatser för rödlistade arter och du får möjlighet att hjälpa till.

Info om samlinglingsplats kommer senare.

Ta med eget fika. Ledare

 

Lördag-söndag 6 – 7 juli
Flower Meet i Hallstahammar kommun

Inventering atlasruta 11G2c och 11G2d i Hallstahammar kommun. Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Övernattning för de som vill och gemensam middag på kvällen. Det går även att vara med en av dagarna. Mera info kommer senare om anmälan, boende och samlingsplats.

 

Söndag 18 augusti 10.00 - ca 15.00
Inventering atlasruta 11G2c och 11G2d i Hallstahammar kommun.

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Info om samlingsplats kommer senare.

 

Söndag 8 september
Svamputflykt

Mera info kommer senare samlingsplats etc.

Ledare

 

Söndag 20 oktober kl. 15.00 – ca 18.00
Höstmöte Studiefrämjandet, Västerås

Mera info kommer senare.