BFiV kalendarium 2019

Samåk gärna - kontakta någon i styrelsen om du vill samåka! Glöm inte att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

Söndag den 24 februari kl. 15-18
Årsmöte med föredrag

Bland punkterna finns förutom årsmötet

Stäpp i Sverige. Anders Jacobsson, SLU och medlem i BFiV håller ett föredrag i för oss ett lite exotiskt ämne men ändå med en spännande klang och man undrar om vi kan hitta stäpp i Västmanland? Den som kommer och lyssnar på föredraget får veta…
”Sandstäpp är en av våra mest exklusiva naturtyper och finns också med på listan över naturtyper som ska skyddas inom EU.”
står att läsa i Artportalens artikel ” Sandstäpp - Sveriges mest inventerade naturtyp”, läs mer https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/sandstapp-sveriges-mest-inventerade-naturtyp/

Info om

Föreningen bjuder på kaffe, te och smörgåstårta från självaste Brynolf bagare i Västerås.

Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot Coop. Parkera bakom skolan.

 

Söndag 7 april kl. 10-13
Vårbotanik. Åholmen

Vi spanar in tidiga vårväxter. Åholmen ligger vid Mellansundet, mellan Kvicksund och Stora Ekeby.

Ledare , 0730-45 09 18

 

Torsdag 23 maj kl. 17.30-20.00
Björnövandring

Vi hoppas på en fin vårkväll bland träd, buskar, blommor och fåglar. En lugn vandring där vi tar oss tid att titta på naturen. Glöm inte fikat och tänk på att kvällen kan var kylig.

Samling: Parkeringen vid Björnöbadet, mitt på Björnön i Västerås.

Ledare: (BFiV), 0705-32 30 67, och Gunnar Rosén (Naturskyddsföreningen).
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

 

Lördag 25 maj kl. 10-14
Inventering i atlasruta i Götlunda

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Mer info kommer senare.

Samordnare: , 070-687 65 31.

 

Söndag 16 juni kl. 14-17
De vilda blommornas dag Ängsö, Västerås

Lätt vandring i Ängsös betesmarker, med en mycket rik flora av kärlväxter. Medtag fika.
Samling: Bryggaregården, Västerås, för samåkning till Ängsö.

Ledare: , 0705-32 067.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, BFIV, SBF och Studiefrämjandet.

 

Lördag-söndag 6-7 juli
Flower Meet I Norberg

Vi delar in oss i grupper, med någon mer erfaren som ledare, och sedan vandrar vi runt i en 5x5 km och försöker hitta så många växtarter vi kan. Alla kan vara med, det brukar vara lärorika dagar där vi lär av varandra och så brukar vi få se platser som vi kanske aldrig besökt tidigare eller i vart fall inte botaniserat i tidigare. Det är spännande med nya platser och det brukar alltid bli en del intressanta fynd.

Mer info kommer senare.

 

Söndag 21 juli kl. 10-14
Inventering i atlasruta i Götlunda
Samordnare: , 070-687 65 31.

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Mer info kommer senare.

 

Floraväktarträff
Datum inte bestämt ännu. Mer info kommer senare.

 

Söndag 15 september kl. 10-14
Svamputflykt
Ledare: , 070-303 16 10.

Mer info kommer senare.

 

Söndag 17 november kl. 15-18, preliminärt
Höstmöte i Ramnäs

Mer info kommer senare.

Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot Coop. Parkera bakom skolan.