BFiV kalendarium 2020

Samåk gärna - kontakta någon i styrelsen om du vill samåka! Glöm inte att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

Söndag den 29 mars kl. 15-18
Årsmöte med föredrag i Ramnäs INSTÄLLT

Med anledning av Corona-pandemin har styrelsen för Botaniska Föreningen i Västmanlands län beslutat att skjuta upp årsmötet tills vidare.

Bland punkterna finns förutom årsmötet

Föredrag om slåtter och ängsmarker av Tommy Lennartsson, SLU.

I Tommys beskrivning på SLU:s hemsida står "Arbetar med artbevarande i jordbrukslandskapet baserat bl.a. på populationsdynamik och hävdhistorik. Forskningen gäller både tillämpade aspekter på gräsmarksskötsel och evolution av anpassningar till förhållandena i gräsmarker. Arbetar även med klimatförändringar och biologisk mångfald."

Info om

Föreningen bjuder på kaffe, te och smörgåstårta från självaste Brynolf bagare i Västerås.

Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot Coop. Parkera bakom skolan.

 

Lördag 18 april kl. 10-13 ÄNDRING

Naturen är fortfarade öppen! Istället för den planerade gemensamma utflykten utlyser föreningen en dag med enskilda aktiviteter. Ett förslag är att vi var och en besöker en växtplats för mosippa eller backsippa, räknar antalet plantor och blommor, lägger in uppgiften i Artportalen samt gärna att du lägger in bilder från din aktivitet på vår Facebook-sida Vilda växter i Västmanland. Om du inte använder Artportalen går det bra att rapportera dina uppgifter till floraväktaransvariga eller så hjälper de till att lägga in uppgifterna i Artportalen. Mosippa bör vara i fin blomning med tanke på den tidiga våren och kanske blommor också de första backsipporna. Mosippa är rödlistad som starkt hotad och backsippa rödlistad som sårbara. Utvecklingen har under en lång tid varit negativ för dessa arter. Inom floraväkteriet följer vi utvecklingen och åtminstone för mosippor görs åtgärder som att rensa bort buskar och annan växtlighet i from av ris och mossa i mosippornas närhet. Igenväxning är det största hotet, som riskerar att konkurrera ut befintliga plantor och där för tät växtlighet förhindrar att nya plantor etablerar sig. Se därför gärna till att det finns blottad jord mycket nära plantorna där förhoppningsvis frukter kan gro och bilda nya plantor. Du hittar lokaler för mosippa och backsippa genom att göra en sökning i Artportalen.


Vårutflykt till Älholmen, Arboga.

Intressant lövskog. Vi spanar in vårväxter.

Samling vid Heliga Trefaldighets kyrka, Arboga.

Ledare Kenneth Nordberg.

 

Söndag-Måndag 10-11 maj INSTÄLLT
Maskrosor med experten Hans Rydberg i Närke

Inbjudan från Örebro Läns Botaniska Sällskap. Se info i ÖLBS program.


Fredag 22 maj Biologiska mångfaldens dag - Egen vandring

Det är biologiska mångfaldens dag, instiftad av FN. Naturen är fortfarande öppen. Gör en egen vandring på valfri plats och berätta om den i ord och bild på vår Facebooksida Vilda Växter i Västmanland. Vi vill gärna veta vad du upptäcker!

Vi hoppas på en fin dag bland blommor, buskar, träd, fåglar och annat i naturen!

Den planerade vandringen i grupp på Björnön, Västerås, tillsammans med Naturskyddsföreningen är inställd.

Söndag 31 maj kl. 10-15
Inventering i atlasruta 10G9g, Rytterne.

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Vi bryter för lunch i Kvicksund kl 14.

Ledare: Jan Petterson


De vilda blommornas dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. INSTÄLLT
Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.
Följ med på en vandring du med!

Svenska Botaniska Föreningen har ställt in detta evenemang och vi gör likadant hos oss.

Istället uppmanar vi Dig att gå ut själv eller kanske i par med någon och berätta vad Du hittar på vår Facebookgrupp Vilda växter i Västmanland. Kanske ser Du någon växt Du inte känner igen. Ta ett foto och lägg in här i gruppen så kan Du få hjälp med artbestämning! Ange alltid platsen och gärna biotop när du lägger in dina bilder, det underlättar vid försök till artbestämning.


Söndag 14 juni kl. 14.30-17
De vilda blommornas dag. Ängsö, Västerås.

Lätt vandring på Ängsö, med en mycket rik flora av kärlväxter.

Samling: 14.00 vid Bryggargården, Västerås, för samåkning till Ängsö. Om man åker själv till Ängsö träffas vi 14.15 vid parkeringen söder om bron till Ängsö, åk över bron och en bit bort är parkeringen på höger sida. Därifrån blir det samåkning eftersom det kan vara ont om bilparkering vid vår tänkta startplats.

Ledare Bengt Stridh (BFiV), Gunnar Rosén och Ingrid Åkerman (Naturskyddsföreningen).

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, BFiV, SBF och Studiefrämjandet.

Söndag 14 juni kl. 14-
De vilda blommornas dag. Sala.

Samling på Mikaelsgårdens parkering i Sala.

Ledare Bo Eriksson.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Sala, BFiV, SBF och Studiefrämjandet.


Söndag 14 juni kl. 13-16
De vilda blommornas dag. Surahammar.

Lättare promenad i kraftledningsgata, före detta skogsbetesmark, med intressant flora.

Samling vid Stenhuset, Surahammar.
Kontaktperson: Tom Sävström, 070-5845909

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Surahammar, Ramnäs-Virsbo Naturklubb, BFiV, SBF och Studiefrämjandet.


Söndag 14 juni kl. 10-
De vilda blommornas dag
. Köping.

De vilda blommornas dag firas i hela Norden tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen och vi åker till vårt vackra naturområde i Norsa och ser på de blommor som  finns där.

Ledare: Gudrun Andersson 070-5559486, Barbro Jönsson 070-3176659

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Köping, BFiV och SBF.

 

Fredag-Söndag 26-28 juni
Fibblor - kurs om bestämning av hökfibblor med experten Torbjörn Tyler från Lunds universitet

Inbjudan från Örebro Läns Botaniska Sällskap. Se info i ÖLBS program.


Lördag-Söndag 11-12 juli
Flower Meet

Vårt årliga inventeringsläger genomförs denna gång i nordligaste delen av Västmanland. Vi delar in oss i grupper, med någon mer erfaren som ledare, och sedan vandrar vi runt i en 5x5 km ruta och försöker hitta så många växtarter vi kan i rutorna 12G2C, 12G2D, 12G1C och 12G1D. Vi har valt ut rutor som har få fynd inlagda i Artportalen, för att bättra på kännedomen om kärlväxtfloran i denna del av Västmanlands län. Alla kan vara med, det brukar vara lärorika dagar där vi lär av varandra och vi brukar få se platser som vi kanske aldrig besökt tidigare eller i vart fall inte botaniserat i tidigare. Det är spännande med nya platser och det brukar alltid bli intressanta fynd. Att gå tillsammans med andra är dessutom den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Vi kommer att bo på Hedemora logi. På lördag kväll äter vi gemensam middag. .

Om man vill går det att delta bara en av dagarna.

Kontaktperson Tina Nordberg.


Datum bestäms senare
Floraväktarutflykt till Jättåsarna, Fagersta

Mera information kommer senare.


Söndag 2 augusti (preliminärt datum) INSTÄLLT
Förslag på att bidra till en natur- och kulturvandring i Mossgruveparken, Norberg

Jan Petersson tar en inledande kontakt med Norbergs kommun med målet att finna möjlig samverkan. Målet är att nå ut till en natur- och kulturintresserad allmänhet.


Söndag 9 augusti kl. 10-15
Inventering i atlasruta 10G9g, Rytterne

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Vi bryter för lunch i Kvicksund kl 14.

Ledare Jan Petersson.


Lördag 29 augusti kl. 10-14
Ruderatflora i Skinnskatteberg

Vi besöker en sedan länge nedlagd soptipp vid Vätterskog, Skinnskatteberg, och järnvägsstationen i Skinnskatteberg för att se vad ruderatfloran där har att bjuda. Möjligen hinner vi med något annat också. Under utflykten håller vi avstånd till varandra och är man inte helt frisk får man stanna hemma.

Ruderatmarker är miljöer som är starkt påverkade av mänsklig verksamhet men som inte nödvändigtvis har någon hävd i dagsläget. Där kan alla möjliga kulturspridda arter dyka upp. Dessa marker kan också ge en vink om vilka arter som kan bli potentiellt invasiva.

Samling vid Skinnskattebergs kyrka kl. 10.00. Ta med eget fika.

Ledare Bengt Stridh.

Anmäl gärna att du kommer till Bengt så att vi vet hur många det blir.


Söndag 20 september kl. 14- ca 17 (OBS! Ändrat program)
Årsmöte och utflykt Salakalken

14.00 Årsmöte. Sala Folkets park, Ökebrogatan 3, Sala. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, men inga föredrag denna gång. Äger rum utomhus under tak. Lokalen är så stor att vi utan problem kan hålla Corona-avstånd.

Efter årsmötet gör vi en utflykt till Salakalken. Ta med eget fika.


Söndag 15 november kl. 15-18 INSTÄLLT
Höstmöte, Ramnäs

Föredrag

Information om
- Årets växt.
- Länsinventering av kärlväxter.
- Floraväkteri.

Föreningen bjuder på fika.

Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot Coop. Parkera bakom skolan.