BFiV kalendarium 2022

Kom ihåg att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

 

Måndag 18 april kl. 11.00-ca 14.00
Vårlökar i Västerås

Vi spanar in vilka vårlökar och andra vårblommor som finns på Djäkneberget och längs Svartån i Västerås stad.
Start från Djäknebergets bilparkering på Djäknebergsgatan.

Ledare

 

Lördag 23 april kl. 11.00-ca 14.00
Backsippefrossa i Kärrbo

Vi kollar lokaler för backsippa vid Kärrbo, som ett led i floraväkteriet. Backsippa är rödlistad som sårbar och det är av intresse att följa utvecklingen för denna art. Upphörd hävd har gjort att den minskat på många håll. Vid Kärrbo finns fem lokaler, alla utom en har senaste besök för 11 år sedan, så det finns anledning att kolla vad som hänt på lokalerna. Det finns även chans att få se kungsängslilja i närheten, på Västmanlands största lokal där 500-1000 plantor rapporterats tidigare år. Det är oklart hur långt den kommit men vi kan hoppas att hitta några i blom.

Start vid Kärrbo kyrka kl. 11.00.

Ledare

 

Tisdag 26 april kl. 18.00
Digital floraväktarträff

Med minikurs för inläggning av fynd från floraväkteriet i Artportalen.

Ledare

 

Söndag 1 maj kl. 11.00 - ca 14.00
Backsippefrossa på Ängsö

Vi kollar lokal för backsippa vid Berg på Ängsö, som ett led i floraväkteriet. Det är en av länets talrikaste lokaler för backsippa men  2017 rapporterades lokalen vara vildsvinsbökad så kan vara intressant att se vad som hänt därefter. Backsippa är rödlistad som sårbar och det är av intresse att följa utvecklingen för denna art. Upphörd hävd har gjort att den minskat på många håll. Det finns säkert en del andra vårblommor att se också. Från parkeringsplatsen är det ca 1 km promenad till backsippslokalen vid Berg.

Start kl. 11.00 vid liten parkeringsplats intill vägen mot Ängsö slott, på vägens östra sida vid infarter till Berg och Kocktorp.

Ledare

 

Söndag 8 maj kl. 10.00 - (heldag)

Återigen dags för inventering i Upplands Botaniska Förenings floraruta vid Asköviken-Tidö. Hugade botanister från alla landskap är välkomna. Vi träffas utanför Länsstyrelsen i Västerås kl. 10.00 och samåker ner till rutan. Vi räknar med en heldagsutflykt, så ta med matsäck, kläder efter väder och skor som tål växlande terräng!

Ledare


Söndag 15 maj kl. 10.00-ca 15.00
Inventering atlasruta 10F8j, Arboga

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Samling vid Medåkers bygdegård (skyltat från vägen) kl. 10.00.

Kontaktpersoner: och .

 

Söndag 22 maj kl. 10.00-ca 12.00
Introduktion till floraväktarna

Den biologiska mångfaldens dag, instiftad av FN. För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Under turen visas hur floraväkteriet går till vid växtplatser för rödlistade arter och du får möjlighet att hjälpa till.

Samling Södra Björnön, parkeringsplatsen innan vägbommen kl. 10.00.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Ledare och Gunnar Rosén, Naturskyddsföreningen.

 

Söndag 29 maj kl. 10.00-
Utflykt nybörjarkurs Arboga

I samband med nybörjarkursen i regi av Svenska Botaniska Föreningen: Utflykt i Arboga, särskilt för att träna nyckling. Vi träffas vid Åbågens vårdcentral inne i Arboga kl. 10.00 och tar en promenad på några timmar i stadens utkanter. Främst ska vi alltså pröva att nyckla någorlunda vanliga växtarter. Alla är varmt välkomna, inte bara kursdeltagare!

Ledare .

 

Måndag 6 juni kl. 07:30-ca 18:00
Buss till Björskogsnäs naturreservat och Lejakärret

Bussresa till Björskogsnäs naturreservat i Örebro län. En km promenad från parkeringen. Efter lunch besöker via Lejakärret, ett rikkärr.

Samling 07.30 i Västerås. Bussen stannar i Hallstahammar, Köping och Arboga. Vi räknar med att vara framme vid Björskogsnäs NR 10.00. Vi går ca 1,5 km till reservatsgränsen. Lunch är beställd till 13-14. Vi åker sedan vidare till rikkärret Lejakärret, varifrån vi åker 16.00 och räknar med att vara åter Västerås ca 18.00.

Föreningen står för buss, deltagarna betalar lunch själva, 175 kr.

Anmälan till eller .

 

Lördag 11 juni 10.00-ca 23.00
Bioblitz Södra Björnö

Vi inventerar arter inom 1 km2 stort område på södra Björnö. Du kan under dagen träffa botaniker, ornitologer, entomologer och många andra naturintresserade. Kom och var med hela dagen eller bara en stund. Du bestämmer.

Grillar finns. Ta med egen matsäck.

Arrangörer: Ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen, Västmanlands ornitologiska förening, Entomologiska föreningen i Dalarna/Västmanland och Studiefrämjandet.

Kontaktpersoner och .

 

Söndag 19 juni
Vilda Blommornas dag

På flera platser i länet.

Ängsö, Västerås. Floraväkteri tillsammans. Start kl. 10.00. från parkeringsplatsen vid Ängsö slott. Avslutning ca 13.00.
För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Under turen visas hur floraväkteriet går till vid växtplatser för rödlistade arter och du får möjlighet att hjälpa till.


Samarrangemang med Naturskyddsförening i Västerås.
Ledare .

Norsa, Köping. Vi träffas vid vårt vackra naturområde i Norsa och ser på de blommor som finns där. Arrangör Naturskyddsföreningen. Ledare: Per Jonsson och Barbro Jönsson.

Lönnbromossen, Ramnäs.Slåtteräng och intressant orkidékärr. Fin fjärilslokal. Lättgången terräng. Medtag fika. Samling Stenhusets parkering kl. 13:00. Arrangörer Naturskyddsföreningen och Ramnäs-Virsbo naturklubb. Kontaktperson. .

 

Tisdag 28 juni
Årsmöte i Kolbäck, Folket park

På grund av pandemin beslutade styrelsen att flytta fram föreningens årsmöte.
Årsmötet hålls därför i år den 28 juni med start kl. 17.00 i Folkets park i Kolbäck.  
Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Efter årsmötet planerar vi för en kortare botanisk vandring i närheten.

 

Lördag-Söndag 16-17 juli
Inventeringshelg i Arboga

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Samling vid Medåkers bygdegård (skyltat från vägen) kl. 10.00.

Kontaktpersoner: och .

 

Söndag 14 augusti kl. 10.00-ca 15.00
Inventering atlasruta 10F8j

Vi delar in oss i grupper, med någon erfaren i varje grupp, och försöker att hitta så många växter vi kan i den utvalda 5x5 km rutan. Alla kan delta oavsett tidigare kunskaper. Det brukar vara mycket trevligt och lärorikt där vi får se nya miljöer, nya arter och vi lär av varandra. Att gå tillsammans med andra är nog den effektivaste metoden att lära sig mer om växter. Så ta chansen att hänga med!

Samling vid Medåkers bygdegård (skyltat från vägen) kl. 10.00.

Kontaktpersoner. och .

 

Söndag 11 september kl. 10.00-ca 14.00
Svamputflykt

Samling: 10.00 vid Gunnilbokorset, där väg 250 och väg 233 korsas, för gemensam färd till svampskogen.

Vi kommer att hålla till vid Kolarbyn nära Skinnskatteberg.
Området är omväxlande med flera olika biotoper såsom barrblandskog, sjöstrand och granskog, mm.
Vi kommer att titta på både matsvamp och nördsvampar, vad som kommit upp efter en torr sommar.

Vi ska:
- titta på de svampar vi hittar och prata om ätbarhet och gifter.
- lägga vikt på att det är lika viktigt (om inte viktigare) att lära sig giftiga som ätliga arter.
- lära oss lite grundläggande svampkunskap och hur man skiljer på de olika  huvudgrupperna bland arterna.
- svamp och naturskydd.

Ta med svampkorg, kniv och svampbok om du har. Man ska inte samla svamp i plastkassar.
Området är lättgånget med trampade stigar men utrusta dig med grova skor eller kängor.
Glöm inte matsäcken som vi kommer att inta vid Kolarbyns mysiga lägerplats.
Medverkande: Tom Sävström och Tina Nordberg.
Frågor till: Tina Nordberg 070–3031610
Hjärtligt välkomna

 

Höstmöte 12 november kl. 15.00-ca 18.00

Föredrag av Tommy Lennartsson (SLU): Ängsmarkens historia och ekologi i Sverige.

Information om
- Årets växt.
- Länsinventering av kärlväxter.
- Floraväkteri.
- Bioblitz Västmanland 2022.

Föreningen bjuder på fika.

Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot f.d. Coop. Parkera bakom skolan.