Rapportering av knärot i Västmanlands län

Under 2011 kommer Botaniska föreningen i Västmanlands län att inventera knärot i Västmanlands län. Dela gärna med dig av dina observationer genom att rapportera dem via formuläret nedan:

* = obligatoriska fält. Vi vill att du anger ditt telefonnumer och din e-post så att vi kan kontakta dig om vi har några följdfrågor.

Om du har besökt en plats där du sett knärot tidigare men där den nu är försvunnen är det också av stort intresse att veta. Om du vill rapportera observationer från mer än en plats ber vi dig att fylla i ett formulär per plats.


Antal blommor:    Antal bladrosetter:    Yta med bladrosetter:   

Biotop:
Granskog
Tallskog
Barrskog
Björkskog
Annan

Datum för din observation*:   

Ditt namn*:   

Ditt telefonnummer*:

Din e-post*:

Plats för din observation av knärot.* Ange så noggrant som möjligt.


Hot mot lokalen, nutida eller framtida, exempelvis pågående skogsbruk.


Kommentar. Om du sett knärot på denna plats under flera år får du gärna ange när du såg backsippa på platsen för första gången och om du tycker att den minskat eller ökat.När du klickat på knappen skicka sänds din rapport till föreningens rapportmottagare och du kommer tillbaka till startsidan. Om du vill rapportera observationer från flera lokaler går du tillbaka till formuläret. Tack för din rapport!