Karta över Västmanlands län

Med länets kommuner

Karta Västmanlands län

Karta från Valmyndigheten modiferad av Bengt Stridh 2010-05-28.