Böcker

Ulf Malmgren. Västmanlands flora. Motala 1982. Boken handlar om kärlväxtfloran i landskapet Västmanland och det är den självklara uppslagsboken för alla floraintresserade som vill veta mera om landskapets flora.

Rapporter från länsstyrelsen

Publikationer från länsstyrelsen i Västmanlands länfinns att hämta på deras hemsida.

Andra rapporter

Bengt Stridh, Christina Flint Celsing och Sören Larsson. Inventering av karlvaxter i Engso naturreservat 2009. Länsstyrelsen diarienummer Dnr 512-5268-09.

Bengt Stridh. Kärlväxtinventering Önstensborg-Johannisberg-Lövudden. Västerås stad. Juni-september 2011.

 

Artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift 1967-2004

Årgång 61-98. Med uppgifter om växter i Västmanland (hämtat från hemsidan för Svensk Botanisk Tidskrift)

Asklund, L.: Floristiska notiser från Västmanland 2: 81: 115

Asklund, L.: Floristiska notiser från Västmanland 3: 84: 279

Backéus, I.: Hedlav, Cornicularia aculeata, på mossar. 77: 27.

Backéus, I.: Myrar i Örebro län. 78: 21.

Asklund, L.: Floristiska notiser från Västmanland. 77: 365.

Asklund, L.: Floristik från västra Västmanland. 78: 153.

Hedenäs L: Bågtuss Tortula cernua åter i Sverige - första fyndet på mer än 165 år 95:158

Löfgren, L.: Projekt hotade arbogaväxter: 82: 446

Malmgren, U.: Inriktning och redovisning vid regionala floristiska inventeringar -- med exempel ur Västmanlandsfloran. 73: 437.

Morander, R.: Om svampfloran i Salatrakten. 75: 315.

 

Tipsa gärna om litteratur som handlar om floran i Västmanland!