Rapportering av mistel i Västmanlands län

Vintern 2009-2010 påbörjade Botaniska föreningen i Västmanlands län en inventering av mistel i länet, för att få en uppfattning om hur mistelns utbredning förändrats under de senaste 60 åren, då Bertil Walldén gjorde en inventering av mistel i Västeråstrakten. Du rapportera dina observationer av mistel via formuläret nedan eller också får du gärna använda denna rapportmall (Word-fil) och skicka tillbaka den till föreningens mottagare av mistelobservationerna:

* = obligatoriska fält. Vi vill att du anger ditt telefonnumer, din e-post och var du sett mistel så att vi kan kontakta dig om vi har några följdfrågor.

Ange gärna också om möjligt antal buskar av mistlar, antal träd som mistlarna växer i, värdträd och årtal för din observation. Om du vill rapportera observationer från mer än en plats ber vi dig att fylla i ett formulär per plats.Antal mistlar:    Antal träd:   

Värdträd:    Årtal för din observation:

Ditt namn*:   

Ditt telefonnummer*:

Din e-post*:

Plats för din observation av mistel.* Ange så noggrant som möjligt. Gärna gatuadress om det finns. Om du sett mistel på denna plats under flera år får du gärna ange när du såg mistel på platsen för första gången.


Kommentar:När du klickat på knappen skicka sänds din rapport till föreningens rapportmottagare och du kommer tillbaka till startsidan. Om du vill rapportera observationer från flera lokaler går du tillbaka till formuläret. Tack för din rapport!

Mistel i apel
Mistel i apel