Nyhetsbrev - länsinventering av kärlväxter

2012

 1. 9 april. Några tidiga vårväxter som lätt förbises. Tips för Artportalen 2. Nya namn i Artportalen 2.

2011

 1. 23 maj. Tidiga vårväxter – hänger du med? Backsippa. Tidiga vårväxter är försummade…Vårförgätmigej – Backförgätmigej
 2. 3 juli. Länsinventering - status. Underarter och varieteter. Rapportering i Artportalen. Artportalen 2. Litteraturtips.
 3. 13 augusti. Knepiga arter. Brännässlor, möjor, hagtornar, hästskräppa - storskräppa, kanadensiskt gullris - höstgullris, spireor, storigelknopp, svinmålla - svenskmålla, referenser.
 4. 3 september. Status för länsinventeringen.
 5. 25 september. Försvunna arter i länet. Sumpgentiana. Toppfrossört.

 

2010

 1. 23 maj. När är en ruta färdig?
 2. 16 juni. Underart-varietet. Bilder.
 3. 6 juli. Blåklint, rosor, vitblommiga näckrosor.
 4. 29 juli. Bokade rutor. Nya inventeringslistor. Egenkontroll av koordinater. Vattenväxter. Litteratur. Sponsorer.
 5. 10 oktober. Antal observationer. Mål. Vådan av gamla floror. Kartotek Västmanlands flora - vill du hjälpa till? Wiki. Försvunna arter. Apropå fröbankeroch hur man blir kvitt vass. Ny litteratur. Gör så här - För att ta fram utbredningskartor i Artportalen.

Status för kärlväxtinventering i Västmanlands län (2 Mb) - Bengt Stridh, vid föreningens höstmöte i Ramnäs 21 november 2010.