BFV logga

Botaniska Föreningen i Västmanlands län har som syfte att

  • främja utbytet av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna
  • öka intresset för och kunskapen om botanik i Västmanlands län
  • verka för skydd och vård av hotade arter och växtmiljöer
  • inventera länets växter och svampar

 

Unik inventering av floran i länet (Nyheter P4 Västmanland 2010-07-29).

Under menyn "Föreningsinfo" hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Botaniska Föreningen i Västmanlands län är medlem i Svenska Botaniska Föreningen.

Se även vår Facobookgrupp "Vilda växter i Västmanland"