Styrelse

Förenings styrelse består av (vald vid årsmötet 2020-09-20):

Revisor Lars Gustavsson, Västerås.
Revisorssuppleant Sylva Arnell, Västerås.

Valberedning Seppo Ormiskangas, Ängelsberg, och Hans Klinga, Köping, med Seppo Ormiskangas som sammankallande.