Styrelse

Förenings styrelse består av (vald vid årsmötet 2021-08-22):

Revisor Lars Gustavsson, Västerås.
Revisorssuppleant Sylva Arnell, Västerås.

Valberedning Seppo Ormiskangas, Ängelsberg, och Lise-Lotte Norin, Surahammar, med Seppo Ormiskangas som sammankallande.