Styrelse

Förenings styrelse består av (vald vid årsmötet 2018):

Revisor Lars Gustavsson, Västerås.
Revisorssuppleant Arne Persson, Surahammar.

Valberedning Seppo Ormiskangas, Ängelsberg, och Hans Klinga, Köping, med Seppo Ormiskangas som sammankallande.