Styrelse

Förenings styrelse består av (vald vid årsmötet 2023-03-19):

Revisor Sylva Arnell, Västerås.
Revisorssuppleant Lars Gustavsson, Västerås.

Valberedning Lise-Lotte Norin, Surahammar, och Leif Johansson, Skinnskatteberg, med Lise-Lotte Norinsom sammankallande.