Angående underarter och varieteter

Vi har valt att använda Artportalen för rapportering av inventeringen av Västmanlands läns kärlväxtflora. En sak som kan vålla huvudbry är alla underarter och varieteter som finns av olika arter i Artportalen. Principen här är dock enkel. Välj i första hand huvudarten! Till exempel groblad Plantago major.

Att tänka på:
1. Vet jag vilka underarter och varieteter som finns?
2. Kan jag särskilja de olika underarterna och varieteterna?
3. Har jag kontrollerat underart och varietet för mitt fynd? Kommer man att tänka på det när man sitter hemma vid datorn och upptäcker att det finns flera olika underarter och varieteter är det förstås för sent om man saknar belägg.
4. Har jag tagit något belägg?

Om man svarar nej på någon av ovanstående frågor bör du bara ange huvudart och inte underart eller varietet. Om du trots allt vill ange en art till underart eller varietet måste du kunna belägga det på något vis, vanligen genom att du pressat ett exemplar som senare kan visas för någon specialist som kan göra eller verifiera en bestämning. Du bör då inte lägga in fyndet av en underart eller varietet i Artportalen förrän belägget är kontrollerat. Alternativet lägger du in fyndet, markerar med X i kolumnen ”Osäker bestämning” och justerar detta senare när belägget är kontrollerat.

Ölands Botaniska Sällskap använder också Artportalen. Det de skrivit i sin användarinstruktion bör även vi tillämpa när det gäller underarter och varieteter:
”Vissa arter/artgrupper är mycket svåra för de flesta av oss. För dessa behöver rapportören själv inte urskilja underarter (ssp.) eller varieteter (var.). Som exempel kan nämnas krypvide, tomtskräppa, trampörter etc. Ska underart eller varietet anges krävs belägg. Detta för att vi ska få säker kunskap om vilka underarter/varieteter som finns på Öland och om dessa i så fall har olika ekologi och utbredning på ön. När du rapporterar och är osäker bör du alltid rapportera på artnivå t.ex. sälg Salix caprea, groblad Plantago major, trampört Polygonum aviculare etc. Har du tagit ett belägg kan förhoppningsvis underart/varietet fastställas senare.”

Ett undantag är när man anger ”hönsarv” blir det med automatik Cerastium fontanum ssp. vulgare vid inläggning i Artportalen. Möjligen kan det finnas flera arter som det är likadant för.

Ibland kan det finnas två eller flera arter som är svåra att skilja åt. Ett sådant artpart är svinmålla och svenskmålla och där finns möjligheten att skriva svinmålla/svenskmålla vid inläsning i Artportalen.

/ Bengt Stridh, 2010-06-19