2010-05-08 Atlasinventering av ruta 11G8i

Ledare Sören Larsson.

Första inventeringstillfället 8 maj 2010.

En kall nordvind och en mulen himmel mötte oss inventerare när vi samlades vid Sala Silvergruva. Det kom att bli nio deltagare och vi beslutade att besöka två lokaler och gemensamt inventera dessa. Vi började vid Finntorpsbrottet och kammade sedan av Solbohällarna. Totalt registrerade vi 96 arter under de fyra timmar vi var i området. Totalt har nu rutan 108 arter registrerade. Ytterst få växtarter var i blom och många arter hade ännu inte kommit upp så mycket att de var bestämningsbara på grund av den hittills kyliga våren.  När vi satt oss i bilarna eller på cyklarna för att fara till respektive hem kom regnet – så vi hade tur ändå.

Bild 1. Sandviol, nu rödlistad (NT) fann vi på flera lokaler.

Bild 2. Kaffepaus på Solbohällarna. Vi noterade att den pågående igenväxningen av kalkhällarna är mycket negativ för kärlväxtfloran.

Bild 3. Mosippelokal vid Finntorpsbrottet. Även här skulle mosipporna må bra av att busk- och trädvegetationen glesade ur ordentligt.

Artlista från Artportalen.

Artikel i Västmanlands nyheter 20 maj 2010. Förstasidan. Mittuppslag.