2010-05-11 Backsippeutflykt

Ledare Inger Karlsson.

I går, med härlig kvällssol, var vi sex personer vid tre lokaler i östra Västerås. Dessa var Gottsta backar, Kvarntorp och Grytahögen.

Gottsta backar, utmed gamla vägen till Stockholm strax efter korsningen till Ängsö (naturreservat), bjöd på 3339 stjälkar med blommor, varav några var vissna. Vi fick dela in hagmarken i flera delområden som rapporteras för sig i Artportalen. Vi såg även bland annat blommande ängsvårlök och sandviol.

I Ulf Malmgrens Västmanlands flora från 1982 nämns att vid gravhögarna i Kvarntorp, vid Kusta gård, har 1000-tals backsippor tidigare noterats. Vi hittade spridda skurar i gräset bland enarna.

Grytahögen, som är en kungshög i utkanten av Västerås tätort strax intill Brandthovda idrottsplats, eller på väg till IKEA om det är mer bekant, är den första lokalen där det noterats backsippa i Västmanland enligt Malmgrens flora. 1843 skedde så av R Dybeck, känd nationalsångsförfattare från Odensvi, Köping. 11 maj 2010 kl 21:00 räknade vi antalet backsippor till 47 stycken belägna på den södra och västra sidan. Grytahögen håller på att restaureras genom fårbete sommartid, så det blir spännande att följa backsippans utveckling. Enligt Söran Larsson som var med på utflykten fanns det inga backsippor alls för fem år sedan innan restaureringen påbörjades.