2010-06-12--13 Inventeringsläger i Sala

Einar Marklund

Nio deltagare samlades på lördagsförmiddagen för att fortsätta inventeringen av ruta 11G8i, dvs. rutan som omfattar området kring Sala gruva och kalkbrotten. Förväntningarna var högt ställda då rutan hyser många trevliga kalkarter. Vädret var bra för exkurrerande.

För att effektivisera sökandet delades deltagarna upp i tre grupper som fick var sin fjärdedel av rutan att utforska. Bengt Stridh, Christina Flint Celsing och undertecknad anförde var sin grupp. Den fjärde kvadranten får anstå t.v. Inventeringen inleddes med en gemensam tur till Finntorpsbrottet där medhavd lunch intogs på hällarna norr om brottet bland majvivor, rosettjungfrulin, hällebräckor och smalfräken. Enstaka hällebräckor var fortfarande i blom. Därefter gick grupperna sina egna vägar och ägnade eftermiddagen – med ett kort avbrott för gemensam eftermiddagsfika med smörgåsar – åt att kryssa arter. Framgångsrikt skulle det visa sig.

Efter en god och närande middag på värdshuset vid gruvan samlades inventerarna på vandrarhemmet för en genomgång av dagens erfarenheten och kontrollbestämning av insamlat material. Christina gick igenom hur man artbestämmer gräs och medförda gräs undersöktes och bestämdes. Till höjdarna under dagen får man nog räkna blåmållan, som Bengts grupp lyckades lokalisera i en gödselstad. Andra trevliga arter förutom de tidigare nämnda är naturligtvis orkidéerna brudsporre, i massor, men ännu inte riktigt i blom liksom nattviol och skogsknipprot samt fint blommande ängsnycklar och grönkulla. Den nu rödlistade klasefibblan blommade lysande gult på många ställen, särskilt längs vägarna.

Efter en natts vila på vandrarhemmet och frukost på värdshuset fortsatte inventerandet på söndagen. Arbetet gick nu i stor utsträckning ut på att komplettera lördagens listor med arter som borde finnas eller som är kända från området sedan tidigare. Det resulterade bl.a. i att ryl och älväxing kunde återfinnas på tidigare kända lokaler. Efter lunch gjordes en gemensam avslutande promenad längs den idylliska Gröna gången. Promenadstigen följer en kanal, Pråmån, som är en del av det gigantiska konstskapade vattensystem norr om Sala som under århundraden försåg gruvan med vattenkraft. Om jag inte minns fel gav dammsystemet ca 30 hästkrafter, kraft som användes till uppfordringen av malmen.

Under 2009 registrerades 20 kärlväxtarter i rutan. Främst genom föreningens inventering i år har nu antalet stigit till 321 Och ännu återstår ett par inventeringsvändor. Alla är välkomna att hjälpa till den 24 juli och 28 augusti. Se programmet för mer info.

Den som vill se listan över vad vi hittade kan gå till obslistan. Totalt registrerades 559 fynd i Artportalen.