2010-06-29 Floraväktarträff i Norberg

Einar Marklund

Till årets floraväktarexkursion blev det rekordstor anslutning. 20 personer hade hörsammat kallelsen och blev guidade runt i det nybildade kommunala naturreservatet Klackberg. Kunnig och entusiastisk guide var Kurt Svanberg.

Klackberg är ett gammalt gruvområde, som en pipig ost, som någon så träffande beskrivit området. Då malmådern har legat i kalksten finns här en fin kalkväxtflora i och kring brotten. Exkursiondeltagarna fick bland annat stifta bekantskap med backvial, sötvedel, spåtistel, murruta, säfferot, skogsnycklar och den nyligen rödlistade klasefibbla. Reservatets särskilda botaniska sevärdhet, orkidén rödsyssla, var naturligtvis det stora dragplåstret. Till gruppens stora förtjusning upptäcktes en ny lokal med ett par plantor, varav en var mycket fint blommande. Läget är dock lite känsligt eftersom de kan komma att påverkas av friluftslivsaktiviteterna i området.

Den givande träffen avslutades med att Föreningen bjöd deltagarna på kaffe och smörgås på Klackbergsgården och att guiden Kurt avtackades med en applåd.

Rödsyssla
Rödsyssla. Foto Hans Klinga.