2010-07-24 Tredje inventeringen av Atlasruta 11G8i

Sören Larsson

Vi möttes i Sala av ett närmast idealiskt väder för florastudier, omkring 20 grader, höga moln och en så frisk nordostlig vind att mygg, bromsar och flugor satt lugnt kvar på sina gömställen. Den mer än månadslånga torkan hade gjort att det såg överlag visset ut i vegetationen kring Silvergruvan, vi beslutade därför att koncentrera vårt inventerande till fuktiga marker. Kjell Eklund och Bo Eriksson som är väl förtrogna med området var med idag och det underlättade väsentligt färderna till lämpliga objekt.

Timmarna gick mycket fort men när vi lämnade Sala hade artantalet ändå ökat till 370 påträffade växtarter i rutan. Kjell och Bosse hade också rekognoserat innan i området och det gjorde att vi också fick häftigare växtupplevelser än kanske annars.Vi öppnade med besök vid en lokal för purpurknipprot, där fanns 5 exemplar att njuta av. Backruta blev nästa att ställa sig på knä för. Frågan är dock om inte besöket i Kolarhagskärret gav den största upplevelsen. Här möttes vi av kanske tusentalet nästan midjehöga gräsullar och bland en massa annat roligt fick vi sätta oss ner framför ett fint bestånd med näbbstarr, tillika första gången arten ses i länet.

Kjell hade någon dag innan räknat blommande ryl i sitt floraväktararbete. I samband med det hade han hittat ett bestånd med trådfräken. Det var inte svårt att få oss att vandra dit. Några hundra meter från trådfräkenlokalen hade Bosse hittat en klint som såg intressant ut. Den visade sig vara en mer än meterhög klint med stora breda blad och stora purpurröda blommor. En ny art för oss alla och första fyndet i länet av finnklint och därmed också en ny art och ny lokal som i framtiden måste få ingå i floraväktararbetet i länet. Upprymda av alla häftiga fynd gav vi oss i kast med Ekeby mosse innan dagen skulle vara slut. I den höga vegetationen vandrade vi mossen norrut tills GPS:en varnade för ny Atlasruta.

Växtfynden från dessa ”mycket braiga fälttimmar” i föreningens gemensamma Atlasruta finns att ta del av på Artportalen.