2010-08-05 Köpingsutflykt

Einar Marklund

Signhild Åkervall och Hans Klinga ledde oss tretton personer till en botanisk pärla i Köping, en före detta upplagsplats för timmer vid Köpings hamn. Vi förundrades över den märkliga flora som fanns på platsen. Vad sägs om stora bestånd av Natt och Dag, alias lundkovall, alias den svenske soldaten, vidare kåltistel (bara funnen på ytterligare ett ställe i länet), vildmorot, skogsklocka, slankstarr, grusstarr, mattor av rosettjungfrulin (!) med mera. Men märkligast av allt kärrnäva på sin första kända växtplats i länet. Den fanns i flera fina bestånd med rödvioletta blommor, påtagligt senblommande jämfört med sina släktingar. Kärrnävan är rödlistad som starkt hotad (EN) fridlyst i hela landet och bara funnen på några få ställen i landet. Förekomsten måste naturligtvis bli föremål för floraväkteri!

Utflykten avslutades med korvgrillning i Karlbergsskogen efter en titt på bergsbranternas ormbunksflora med stora fina bestånd av gaffelbräken, svartbräken och hällebräken. Lövbinda slingrade sig kring vegetationen vid bergsroten. Korven beledsagades av en hälsodryck på persilja, signerad Signhild. Alla kände sig mycket vederkvickta.

Stort tack till Signhild och Hans för guidningen. Särskilt tack till Signhild för förplägnaden.