2011-09-11 Svamputflykt Elingbo, Surahammar

Svampnörden Tina Nordberg

Guider:Tom Sävström och Tina Nordberg. Under söndagens svamputflykt bjöds det på ett helt perfekt svampväder trots att regnet hängde i luften. 14 förväntansfulla entusiaster, mer eller mindre nybörjare, slöt upp på angiven samlingsplats för gemensam avfärd till Elingbo. En alldeles lagom stor grupp för oss att lotsa runt i hag- och skogsmark. Tom Sävström visade sitt stora kunnande bland ängs- och betesmarksarterna, och poängterade hur viktiga de biotoperna är för dessa speciella arter. Många vackra hotade vaxskivlingar fann vi där.

Efter en uppfriskande kaffepaus och lite provsmak på vad man kan tillreda av skarpa och bittra riskor inriktade vi oss på skogssvamparna. Där blev det min tur att försöka svara på vilka svampar som är ätbara och vilka man bara äter en gång. Jag lyckades även med att få de flesta att smaka på (och sedan spotta ut) några av de skarpaste och bittraste arterna, vilket de flesta såg att ut att ångra. Många bittra miner sågs men en bra erfarenhet när det gäller artbestämning. Bland de ca 100 arter vi lyckades sätta ett namn på kan nämnas de sällsynta ängssvamparna svartnande narrmusseron, gröngul vaxskivling och skruvbusksvamp. Och i skogen tilldrog sig arter som stor klubbsvamp, slemmurkling och kandelabersvamp särskilt intresse, förutom alla läckra matsvampar som hamnade i medhavda korgar.

Samtliga arter finns inlagda i Artportalen. Stort tack till alla som bidragit till denna sköna dag och ett lika stort tack till markägaren som upplåtit sina fina hagar och bjudit på gratis parkering.

Svamputflykt Elingbo