2012-08-18 Inventering av atlasruta 10G8d

Bo Eriksson

Vi var 5 stycken (Einar Marklund, Lise-Lotte Norin, Lasse Gustavsson, Anne Höglund och undertecknad) som kom till samlingsplatsen vid Kungs Barkarö kyrka. Vi beslöt att tillsammans inventera i den östra rutan (10G8d).

Vädersiterna hade hotat  med regn mellan 10 – 14 och mycket riktigt började det regna när vi åkte iväg. Men innan vi kommit fram till parkeringen på Jägaråsen hade det slutat. Uppehåll resten av dagen. Vi tog lunch vid Ekudden och avslutade med att inventera där till  strax efter kl. 14.


Resultatet blev 73 nya arter (inklusive 10 arter från ett stopp på Stäudd som undertecknad gjorde på vägen till Kungsör). Rutan har nu 290 arter. Bland de intressanta fynden kan nämnas lundbräken, strandveronika, vattenaloe, getapel, sprödarv, cikoria, gullklöver och trädgårdsveronika. Vid parkeringen vid Kungs Barkarö kyrka hittades rosenmalva som ökade artantalet i rutan 10G8c till 339.