Här finns protokoll och en del presentationer från föreningens årsmöten som pdf-filer. Klicka på länkarna nedan för att öppna filerna.

2008-05-26

2009-03-29

2010-03-28

2011-03-27

2012-03-25

2013-03-24

2014-03-23

2015-03-22

2016-03-20

2017-03-22

2018-03-25

2019-02-24

2020-09-20

2021-08-22

2022-06-28 

2023-03-19

2024-03-09 - Presentation BFiV, Floraväktarna Sofia Lund