Leta backsippa i Västmanland!

Svenska Botaniska Föreningen har utsett backsippa till årets växt 2010. Backsippa Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris minskar i Sverige vilket gör att den kommer att rödlistas 2010 som sårbar (VU). Backsippa är sedan tidigare fridlyst. Arten är så ovanlig att det är viktigt att också få ökad kunskap om dess förekomst i Västmanlands län.

Backsippa
Foto: Bengt Stridh. 1 maj 2009.
I Sverige finns den från Skåne i söder till Värmland-Uppland i norr. Backsippa är en flerårig ranunkelväxt som blommar i april-maj. Plantan kan bli 5-25 cm hög, de mångflikiga basalbladen utvecklas efter blomningen. Hela växten är mjukt silkeshårig. Blomman sitter ensam i toppen av den något böjda stjälken. Nedanför blomman sitter en bladkrans. Själva blomman är klocklik och består av sex hylleblad som är håriga. Hyllebladen är blåvioletta, sällsynt kan de vara vita eller rosa. De många, gula ståndarna kontrasterar fint mot den blåvioletta färgen. Varje planta ger upphov till flera blommor som utvecklas efterhand. När frukten mognar tillväxer stjälken kraftigt och blir helt rak. Frukten består av en nöt med ett långt hårigt stift, flera tillsammans bildar en yvig fruktställning.

I Västmanlands Flora (Ulf Malmgren, 1982) redovisas utbredningen i landskapet Västmanland. På kartan finns ett 80-tal markeringar i länet. Åtskilliga av dessa är äldre uppgifter. Ett fåtal lokaler beskrivs.

De senaste decennierna har flera inventeringar som resulterat i uppgifter om backsippor gjorts i länet. En översiktskarta och en lista över de lokaler som registrerats finns här (pdf-fil). Det är värdefullt att få ny information om lokalerna, om de finns kvar, hur många plantor det i så fall är och hur många blommande stänglar som finns (en planta kan ha en till många blomstänglar). Man kan befara att arten är borta från flera av de listade lokalerna. Uppgifter såväl positiva som negativa är av stort värde. Självfallet är även förekomster som inte finns med på listan mycket viktiga att rapportera.

Backsippa
Foto: Bengt Stridh. 1 maj 2009.

Karta över observationer av backsippa i Västmanlands län i Artportalen.

Rapportera observationer av backsippa till BFV via formulär.

Du kan också rapportera dina fynd av backsippa direkt till Artportalen. Vill du hellre skicka in dina uppgifter via vanlig post eller e-post, går det också bra. Skicka då din(a) observation(er) till undertecknad.


021-35 21 42
Trestegsgatan 7
72241 Västerås

Läs mera
Einar Marklund, Botaniska Föreningen i Västmanlands län. Backsippor i Västmanlands län 1970-2005 (pdf-fil, 3 sidor). Innehåller bland annat en förteckning över kända lokaler.

Svenska Botaniska Föreningen. Backsippa - Årets växt 2010.

Svenska Botaniska Föreningen. Backsippa. Finns den kvar i dina hemtrakter?.

Virtuella floran. Backsippa.

Emil Åsegård. Restaureringsplan för backsippa i Häljared Nedregården, Borås kommun. Calluna, nummer 3, 2011. Calluna utges av Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.