Blanketter för inventering av kärlväxter i Västmanlands län

Klicka på nedanstående länkar för att hämta inventeringsblanketterna.

Uppdaterade blanketter

De uppdaterade har de nya svenska namnen i Dyntaxa och Artportalen. På baksidan av blanketten finns information om namnändringar etc. En översyn har gjorts av vilka arter som ska koordinatsättas vid varje fynd, dessa arter är markerade med fet stil på blanketterna. För "koordinatarterna" anger du stadium (blomning etc.) och om möjligt antal samt annan information som kan vara av intresse. Vilka arter som är "koordinatarter" kan variera mellan de tre områdena (Bergslagen, Mälarslätten och Skogslåglandet). Om du finner arter som inte finns med på blanketten ska de också koordinatsättas vid varje fynd.

Det har visat sig att marginalerna blir lite olika bereonde på vilket pdf-program och vilken skrivare man använder. Exempelvis varierade den nedre marginalen på blanketten för Mälarslätten mellan 11 mm och 17 mm för de tre som testat att skriva ut den. Hör av dig till om du har problem med utskriften, upptäcker felaktigheter eller har förslag på förändringar!

Mälarslätten. Bokstavsordning (pdf-fil, 1-sidig, infotext på baksidan). Revision 2012-07-07.
Revisioner:
2012-07-05 Första version inlagd.
2012-07-06 Dubbelnycklar koordinatart, eftersom båda underarterna är det.
2012-07-07 Karta på baksidan inlagd med något bättre kvalité.

Skogslåglandet. Bokstavsordning (pdf-fil, 1-sidig, infotext på baksidan). Revision 2012-07-07.

Bergslagen. Bokstavsordning (pdf-fil, 1-sidig, infotext på baksidan). Revision 2012-07-08.

 

Äldre blanketter