Var finns orkidén knärot i Västmanland?

Svenska Botaniska Föreningen har utsett orkidén knärot till årets växt 2011. Knärot är i minskande i Sverige och den är liksom alla andra orkidéer fridlyst. I Västmanlands Flora (Ulf Malmgren, 1982) anges den vara "tämligen allmän (-spridd) i Skogslandet och Bergslagen; spridd-sällsynt (på mälaröarna) i Mälarslättens barrskogar".

Karta över observationer av knärot i Västmanlands län i Artportalen.

Det är värdefullt att få ny information om lokalerna för knärot. Man kan befara att arten är borta från flera av de tidigare kända lokalerna. Uppgifter såväl positiva som negativa är av stort värde.

Knärot
Knärot. Foto Sören Larsson.

Knärot är de gamla blåbärsgranskogarnas orkidé. För att den skall trivas vill den ha ett tjockt mosstäcke att stå i. Orkidén är mellan 1-2 dm hög och växer ofta i mattor eller slingor, att det ser ut så beror på att växten har en krypande grenad jordstam. Blommorna är vita och på håll lite oansenliga men under mörka sommarnätter lyser de i skogen. Blommorna har en svag sötaktig doft.
Knäroten används som en indikatorart för Nyckelbiotoper vid Skogsstyrelsens skogsinventeringar.  I den senaste rödlistan var knäroten upptagen som nära hotad (NT) i landet.
Knäroten har det numera jobbigt i skogen. Den har minskat i länet främst på grund av att de äldre granskogarna kalavverkas över stora områden. Exakt hur läget för denna orkidé är hoppas vi få svar på under denna inventering.
När blåbären mognat blommar också knäroten, här finns ett utsökt tillfälle att inventera knärot och samtidigt fylla frysen med blåbär.

Rapportera observationer av knärot till BFV via formulär.

Du kan också rapportera dina fynd av knärot direkt till Artportalen. Vill du hellre skicka in dina uppgifter via vanlig post, e-post eller telefon, går det också bra. Skicka då din(a) observation(er) till


021-35 57 58
Håkantorpsgatan 9
724 76 Västerås

Läs mera
Svenska Botaniska Föreningen. Årets växt 2011 - Knärot.

Virtuella floran. Knärot.

Rödlistan. Knärot.