Medlemskap

Som medlem i föreningen stödjer du föreningens arbete, du får delta i föreningens aktiviteter och två gånger per år får du skriften Blåsippan som går till föreningens medlemmar.

Du blir medlem i Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFiV) genom att betala in årsavgiften på BFiV bankgirokonto 308-6865 (Sparbanken i Västra Mälardalen) eller Swish 1233596780.

Årsavgiften för 2024 är 150 kr per person och år. Familj betalar 200 kronor.

Ange namn, adress och även din e-postadress så att vi kan nå dig med e-postutskick.