Inventering

En av föreningens verksamheter är att inventera länets flora. Inventeringen kommer att göras i rutor om 5x5 km, liksom i de flesta andra landskaps- eller länsprojekt. Du bokar en ruta genom . Mera information finns här: Information till dig som vill boka eller har bokat en inventeringsruta och på sidan Bokade rutor.

Styrelsen har beslutat att föreningen ska använda Artportalen för rapportering av observationer. Det känns otidsenligt att lägga upp en egen databas, när detta arbete redan är gjort i Artportalen. Dessutom blir uppgifterna omedelbart tillgängliga för alla när man lägger in dem i Artportalen (undantaget vissa känsliga arter). Du som är intresserade av att börja rapportera dina observationer rekommenderas därför att skaffa en identitet i Artportalen. Sedan är det bara att börja rapportera!

Till din hjälp vid inventeringen har vi tagit fram för inventeringsblanketter för Mälarslätten, Skogslåglandet och Bergslagen. Det är krysslistor som innehåller de flesta av de vilda växterna i länet. Vissa arter i listorna är i fetstil och påminner dig om att ange en kartkoordinat (enligt Rikets Nät RT 90) för den arten och att gärna räkna antalet för den arten, eftersom den på något sätt är ovanlig eller hotad. Det är bra att spara krysslistorna för eventuell senare kontroll av uppgifterna.

På Artportalen kan du bland annat ta fram antalet fynd i 5x5 km rutor per landskap, Atlaskarta i Artportalen. Om du klickar på någon av 5x5 km rutorna kan du även se vilka arter som rapporterats därifrån under den aktuella perioden. Du kan även få fram vilka arter som rapporterats i angränsande rutor men som saknas i den studerade 5x5 km rutan under den aktuella tidsperioden.

Nedanstående länskarta visar vilka 5x5 km rutor som var bokade den 29 april 2010. Kartan har framställts av Einar Marklund.

Läs gärna även våra årsrapporter för länsinventeringen.